STRYJNA

(1407 n. Stryna, 1416 Striyna, 1510 Stryyna, 1533 Szthrynna), 8 km S od m. Piaski.

1. Pow. lub., par. Piaski (DLB II 548).

2. 1409 i 1420 wzm. droga do Lublina (TA VII 99, ZL X 354). 1418 dąbrowa w zastawie Jakusza z Kozic za 2 grz. (ZL X 103). 1420 Bernard z S. zastawia łąkę poniżej wsi S. od mostku alias gaci naprzeciw sadu, przez środek rzeki aż do granic z Wygnanowicami za 20 grz. Andrzejowi z Rybczowic (ZL X 369). 1426 łąki na granicy z Rybczewicami i Żukowem (ZL V 179). 1428 łąki od Wydrzej Góry do granic wygnanowskich (ZL II 155). Bernard z S. zastawia cz. wsi S. od środka doliny zw. Kobyli Dół do drogi z Rybczowic „ad obszarky dictum Gacz”, przez środek rzeki żukowskiej do granic rybczowskich, wraz z dąbrową, polem i połową rzeki płynącej z Rybczowic, za 60 grz. niejakiemu Andrzejowi (ZL II 144). 1430 granice z Wygnanowicami (ZL II 269). 1443 łąki na granicy żukowskiej (ZL I 75). 1455 Andrzej z S. zastawia karczmę z półłankiem w Rudce w S. za 5 grz. Marcinowi z Rybczowic (ZL IV 164). 1457 granice z Żukowem i Rybczowicami (ZL IV 229). 1511 kr. Zygmunt zatwierdza granice m. S. a wsią król. Żuków wyznaczone w 1510 r. przez komisarzy król. (MS IV 1056).

3. Własn. szlach. 1407-30 dz. Bernard (AKP VIII/1 428-9, TA VII 1-405, RH III 32, LP 141-50, ZL II 96-269, V 179-85, X 103-313). 1428-42 Helena ż. Bernarda (ZL II 155-269, V 225, X 147). 1409 Markusz (ZL X 226-357). 1420 Jan Gardzinka z S. (ZL X 376). Jan zw. Scoluch z S. (ZL X 393). 1419-20 Dorota z S. (ZL X 334-50). 1441-3 Jan z S. (ZL I 1-141, VIII 181). 1441-65 Mikołaj z S., s. Heleny, br. Andrzeja (ZL I 38-140, IV 141-268, V 288-414, X 147). 1441-62 Andrzej z S. (ZL I 1-140, IV 144-268, V 301). 1457 tenże sprzedaje swą cz. za 60 grz. br. Mikołajowi (ZL IV 236). 1454 Szymon z S. (ZL IV 141). 1510-9 dz. Bernard, Jan i Mikołaj z Konar, synowcy Piotra z Sienicy [z. chełmska] notariusza król. (MS IV 1039, 1056, 9661). 1531-3 pobór z 7 ł. (RP).

4. 1429 Władysław Jag. przenosi S. na pr. średzkie (ZDM VII 2032). 1519 król Zygmunt potwierdza przywilej z 1429 r. (MS IV 3074).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Częstoborowicach (OL I 7). 1529 dzies. snop. z pewnych ról. km. wart. 1 1/2 grz. bpowi, z innych ról km. i folw. 5 grz. plebanowi w Piaskach, z ról folw. 3 grz. plebanowi w Częstoborowicach (LR 34, 441, 445).