STRZELCE

(1409 n. Strzelce, 1414 Strzylcze, 1416 n. Strzelcze, 1416 Sczelnik!, 1417 Sczreycza!, 1496 Strzalky, 1529 Strzelcza) 4 km E od Wąwolnicy.

1. Pow. lub., par. Bochotnica (DLB II 556).

2. 1454 Wielisław sprzedaje br. Mirosławowi łan w S. m. granicami Mirosława i Adama, 1/5 ł. Kowalskiego, 1/6 cz. na Górach trzymaną w zastawie przez Szczepanów, łąkę z olszyną m. granicami Jana i Mirosława, 1/5 olszyny pod Piotrowicami, za 30 grz. (ZL IV 161). 1456 granica z Chruszczowem; droga do Wąwolnicy (ZL IV 187). 1459 Wielisław zastawia br. Sławkowi 3/4 ł. pod granicą chruszczowską oraz drugą cz. pod granicą czenikowską za 3 1/2 grz. (ZL IV 272). 1470 drogi z Piotrowic przez S. do Bochotnicy i Wąwolnicy (ZL V 248).

3. Własn. szlach. 1409-29 Imko-Imek z S. (TA VII 148, ZL II 139-219, V 92-4, X 104-312). 1414 tenże zastawia 2 kmieci za 15 grz. Trybuchowi z Bychawy (ZL V 92). 1418 Hanna ż. Imka (ZL X 203). 1409-13 Janko z S. (TA VII 317, ZL I bp.) 1414 Hynek z S. (ZL I bp.) 1414-6 Jurek z S. (LP 140-7, ZL V 98, X 155). 1414 Swiętochna Wielisławowa (ZL V 98). 1419 śp. Wielisław z S. (ZL X 312). 1415-8 Szymko z S (ZL X 103-58). 1417 Włodek z S. (ZL X 134) Piotr z S. (ZL X 194). 1428-58 Mirosław s. Imka (Pol. III 209, LP 9-68, SP VII/2 1622, ZL I 44-248, II 150, IV 26-240, V 206). 1441 tenże zapisuje ż. Dorocie 60 grz. posagu i tyleż wiana (ZL X 151). 1459 Dorota wd. po Mirosławie (ZL IV 272-8). 1441-5 Imek z S. (ZL I 44-248). 1441-51 Anna z S. (ZL I 16-85, X 62). 1453 Anna wd. po Hynku z S. (ZL IV 120). 1447-65 Wielisław br. Adama i Sławka (KL 683, ZL IV 1- 272, V 287-427). 1448 Mikołaj i Żyrko z S. (KL 1098). 1450 Marek z S. (ZL IV 15). 1452-71 Sławek-Sławko s. Wielisława (OL II 24, ZL IV 270-2, V 10-343). 1457 tenże zapisuje ż. Świętochnie 50 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 260). 1454 Świętochna ż. Zbęka z S. (ZL IV 138). 1459-77 Adam br. Wielisława (ZL IV 187-270, V 20-427). 1461-85 Jakub Mirosławie z S. (AS II 188, ZL V 18-336). 1465 Jan z S. zapisuje ż. Maruszy, c. Piotra z Matczyna 60 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 416). 1471 Jan z S. (ZL V 10). 1496 Marek z S. (LP 116).

Pobór: 1531 cz. Stanisława 1 ł. km. Szlachta bez kmieci: 1531-3 Leonard z bratankami 3/4 ł.; Piotr Bobowski 1 ł.: Stanisław Sławek 1/2 ł.; Bartłomiej Sławek 1/2 ł.; Jan Kopanka 1/2 ł.; 1533 Wojciech Tatarka 1/4 ł. (RP).

5. 1529 dzies. z całej wsi 4 grz. plebanowi w Bochotnicy (LR 437).