STRZESZKOWICE

(1409 n. Strzescouice, 1419 n. Strzezowicze, 1420 n. Strzeszkouicze, Strzescowicze, Scrzesscouicze, 1470-80 Strzezowycze), 8 km E od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. Krężnica (DLB II 540).

2. Granice: 1420 z Babinem (BO LX 47). 1428 z Krężnicą (ZL II 159). 1436 i 1437 z Babinem i Niedrzwicą (ZDM V 1419, BO LX 40). 1455 droga do Chrzeńca (BO LX 3). 1480 dział między ss. śp. Mikołaja Pszonki: Mikołajowi dobra macierzyste, tj. cz. w Charlężu, Świerże i Wola Świerska; Piotrowi dwór z rolami pod Niedrzwicą i pastwiskami aż do rzeki, 5 kmieci na łanach, 4 na półłankach, 2 na ćwierciach, 4 ł. puste, karczma, role za Kijkiem; Janowi karczma, 6 kmieci na łanach, 6 na półłankach, 3 ł. pusta pod Krężnica aż do rzeki, role w → Boboszowie; Piotrowi i Janowi po połowie karczma Żukowska, łąki, 2 stawy, młyn, lasy i gaje (BO LX 39-40, Mp V/O 184). 1487 zamiana m. br. Janem i Piotrem Pszonkami z S.: Piotr odstępuje łan, na którym siedzi Stanisław Kijek, z łąką powyżej stawu Jana, pół staja roli od drogi Niedrzwickiej do półłanka Bojanowskiego; Jan odstępuje łan, na którym siedzi Stanisław Kmiotek oraz od miedzy Warsicza przez jego pole i górę wyrównując aż do miedzy młynarza Mikołaja. Te miedze kmiecie obu br. winni ogrodzić. Wydzielone pola należeć będą do Nawsia. Obaj br. będą mieć wolną drogę przez wieś i wspólnie budować most w Rudce (Mp V/Q 91). 1487 Jan z S. odstępuje br. stryjecznemu Janowi Pszonce z Babina 5 ł. km. od płazowiny, a to Piszczkowski, Pachnikowski, Kraczkowski, na którym siedzi Ćwikiełka - częściowo wolny, otrzymany na mocy zamiany od Warsza Mychowskiego, oraz Klonowski w S. w zamian za 5 ł. w Radawcu z karczmą, 4 woły i 120 gr. Kmiecie Jana z Babina mogą korzystać z pastwisk w S. (ZL IX 462, BO LX 41-2, Mp VQ 12).

3. Własn. szlach. 1409-14 Przedbor z S. (TA VII 180, ZL V 96). 1416-29 pani Dorota z S. (ZL II 159-209, X 129-242); 1428 wd. po Przedborze, jej córki Katarzyna, Anna, Małgorzata, Piotrusza, Jadwiga, Elżbieta (ZL II 159). 1437 dz. w/w siostry (BO LX 40). 1415 i 1419 → Osmolice, 1420 dz. Mikołaj, jego s. Piotr (ZL X 358, BO LX 47). 1420-34 Maciej s. Pszonki z S. (AKH V 99, ZL X 395). 1441-6 Mikołaj s. Jana z S. (ZL I 6-236) 1441-53 Katarzyna siostra Mikołaja z S. (LP 45-70, ZL I 6-236), 1457-62 wd. po Janie Lesieckim (OL II 130-7, ZL V 73). 1445 w dziale rodzinnym S. przypada Mikołajowi Pszonce (ZL I 241). 1448-77 Mikołaj Pszonka z S., br. Jana z Radawca oraz Piotra i Marcina z Babina (LP 32-131, AGAD or. 3603, ZL IV 163-85, V 58-367, VIII 14-71). 1461 tenże zapisuje ż. Świętosławie 200 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 320). 1460 Mikołaj s. Mikołaja Pszonki z S., scholarz lub., uprzednio nauczany przez br. Stanisława z klaszt. świętokrzyskiego (OL II 226). Szl. Jan Piotrowski z S. (OL II 206-8). 1466 n. Jan Pszonka z S., s. Mikołaja (ZL V 456, BO LX 39-43); 1487 Warsz Mychowski z Radawca odstępuje Janowi Pszonce z S. 1 ł. km. i staw z S. (ZL IX 462). 1480 i 1487 → 2. 1480-7 Piotr s. Mikołaja Pszonki z S. (BO LX 39-42). 1480 Małgorzata c. śp. Mikołaja Pszonki, ż. Jana Grabianowskiego (BO LX 39). 1480 Katarzyna c. w/w Mikołaja (BO LX 40), 1482 ż. Jana Puczka z Radawca (BO LX 41). 1480 Dorota c. w/w Mikołaja (BO LX 40), 1483-5 ż. Jana ze Szczuczek (BO LX 43). 1486-1509 Mikołaj Pszonka z S. (LP 105, BO LX 3-43). 1531 pobór z cz. Wysockiej 1/2 ł.; z cz. Stanisława Pszonki l 1/2 ł. i młyna (RP). 1533 pobór z cz. Mikołaja Łykowicza 1/2 ł.; z cz. Pszonki jw.; szlachta bez kmieci [wójtowie?]: Jan Siekierka 1/2 ł.; Jakub Sadurski 1 ł. (RP).

5. 1523 dzies. z folw. 1 1/2 grz. plebanowi w Krężnicy, 1 grz. 42 gr. bpowi (LR 35, 434).