STRZEŻOWICE

(1375 n. Strzezouicze kop., 1382 Strzesowicz kop., 1401 Strzessowicze kop., 1427 Strzeszouiczye, 1455 Strzyezouicze, 1456 Strszyeshovicze, 1485 Sczeszowicze), dziś Strzyżowice, 7 km NW od Bychawy.

1. Pow. lub., par. Wilkołaz.

2. Granice: 1416 z Bychawką (LP 140, ZL X 111, 124). 1466 z Bychawą, Bychawką i Zdrapami (ZL V 446). 1485 z → Niedrzwicą Wielką.

3. Własn. szlach. 1375 n. Skarbek-Skarbko z S. (Mp III 874, ZDM VI 1833); 1383 tenże poborcą dzies. biskupich w z. lub. (ZDK III). 1399 → Kiełczewice. 1401 Przybko z S. (ZDM I 239). 1409 dz. [Jan] Kuropatwa kaszt. zawichojski (LP 140). 1409 n. Ofka wd. po Przybku dz. S.(TA VII 51-386, ZL II 129, X 242-348). 1428 p. Anna z S. (ZL II 129). 1442 Jan Kuropatwa podkomorzy lub. zastawia w. S. i Bystrzyczkę za 200 grz. Janowi z Kosarzowa i jego braciom (ZL V 217). 1443 tenże jw. za 300 grz. (ZL IV 109). 1445 tenże zobowiązuje się swej macosze Ofce, wd. po Przybku, wypłacać corocznie dożywotnio po 11 grz. z w. S. (OK VIII 756). 1444 Jan z Kosarzowa przyjął do w. S. młynarza król. z Chłopia (ZL I 88). Tenutariusz Kanimir z Kosarzowa (ZL I 90). 1456 Jan szewc p. Macieja z S. (OL II 109). 1464-6 dz. Dobiesław, Krzesław, Piotr, Jan, Mikołaj i ks. Stanisław, ss. Krzesława Kurozwęckiego kaszt. lub. (ZL V 378-450, VIII 13-4). 1470-80 dz. Jan Kurozwęcki h. Róża (DLB II 551). 1473-81 dz. Stanisław Kurozwęcki kanonik krak. i kanclerz król. (MS I 1009, ZL V 77-80). 1485-6 dz. Dobiesław Kurozwęcki wda lub. (LP 100, ZL V 127). 1502 dz. Stanisław Kurozwęcki wojewodzie lub. (MS III 300). 1531-3 pobór łącznie z cz. Bystrzycy z 10 ł. i młyna (RP).

4. 1455-6 Jakub wójt z S. (OL II 92-4). 1533 wójt dziedz. na 1 ł. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Częstoborowicach (OL I 7). 1455-6 dzies. plebanowi w Wilkołazie (OL II 92-4). 1470-80 dzies. snop. z folw. i cz. ł. km. plebanowi w Wilkołazie, z reszty ł. km. po 6 gr. bpowi (DLB II 551). 1529 dzies. z całej wsi 10 grz. oraz szelężne 3 wiard. w/w plebanowi (LR 445).