STRZEŻÓW

(1418 Strzezeu kop., 1427 n. Strzezow kop., 1437 Strziezow kop., 1533 Szthrzyszow), dziś Strzyżew, 9 km E od Łukowa.

1. Pow. i par. łuk.

2. 1427 → 4. 1512 granice z Szaniawami (PŁ 4); z Szaniawami-Salomonami (PŁ 42).

3. Własn. król. 1418 6 kmieci (ZDM I 328). 1508 wzm. bartnicy król. z S. (PŁ 23). 1526 → starostwo łuk. 1531-3 pobór z 2 1/2 ł. (RP).

4. 1427 Władysław Jag. przenosi S. na pr. magd. nadając sołectwo szl. Jakubowi Sobolowi, z 2 ł., karczmą, stawem i młynem nad rz. Krzną, łąkami k. w. Sokule, 1/3 dochodów z kar i 1/6 z czynszów, z obowiązkiem konnej służby z kuszą (ZDM VII 2016). 1531-3 wójt dziedz. z 2 ł. i młynem (RP).

5. 1418 dzies. plebanowi łuk. (ZDM I 328). 1437 sąd polubowny przyznaje dzies. z nowizn. m. in. w S. bpowi (Mp IV 1331). 1448 bp Zbigniew [Oleśnicki] przeznacza dzies. snop. m. in. z S. na użytek stołu biskupiego (Mp IV 1498). 1529 dzies. snop. bpowi (LR 28).

8. Grodzisko wczesnośr. (Żaki 515).