STUDZIONKI

(1466 n. Studzonky, 1470-80 Studzanky), dziś Studzianki, 15 km E od Kraśnika.

Pow. urzęd., par. Batorz. Własn. szlach. 1466 dz. Jan Rabsztynski [Tęczyński] z Kraśnika. Granice z Bystrzycą, Pickowicami, Rciszynem, Rudnikiem, Sułowem, Zakrzowem (ZL V 440, 478). 1474 dz. jw. Granicę z Pickowicami stanowi droga z Bystrzycy do P. (ZL IX 32). 1470-80 granice z Bystrzycą, Rudnikiem, Sulowem, Zakrzowem (DLB III 384-5). 1480 → Strachocin. 1529 dzies. pien. bpowi (LR 35). 1531 pobór łącznie z w. → Stawce.