STRZEŻOWICE

(1334 Strzezowice kop., 1419 n. Strzezouicze or., 1428 Strzesszouicze, 1451 Strzeszow!), dziś Strzyżowice, 17 km N od Puław.

1. Pow. lub., par. Drążgów [z. stężycka].

2. 1423 granice z Kośminem i Niebrzebowem (ZL II 141, 151).

3. Własn. szlach. 1428 Henryk i Maciej z S. (ZL II 193). Jan z S. (ZL II 129-141). 1428, 1441 i 1451 Paweł z S. (ZL I 39, II 129-171, X 49-62). 1441 Jan, Hektor i Piotr z S. (ZL I 35). 1442-3 Mściszko z S. (ZL I 52-62). 1443 Piotr z S.; jego synowcy Jan, Mikołaj i Piotr (ZL I 134). 1451 Mikołaj z S. (ZL X 50). 1466 Jan Mączymirski zastawia w. S. i Wolę Mikołajowi Bzechwie (ZL V 446). 1468 Elżbieta dz. S. i Woli (ZL VIII 30). 1531 pobór łącznie z Wolą z 5 ł. i młyna (RP).

5. 1334 bp Jan włącza S. do nowo erygowanej par. w Drążgowie (ZDK I 40). 1419 dzies. snop. z ról km. kościołowi w Gołębiu (ZDM V 1313). 1529 dzies. z całych wsi S. i Wola 10 grz. w/w plebanowi (LR 435).