STRZESZKOWICE

(1382 Sztrzeskouicz kop., 1383 Scrzeskovicz or.): dane odnoszą się do jednej z n/w osad tej nazwy.

3. Własn. szlach. 1382-3 Świętosław z S. sędzia z. lub. (AS II 52, ZDM I 172, VI 1833). 1414 Gerka z S. (ZL V 99). 1418 Stanisław z S. (ZL X 256). 1420 Bartłomiej kmieć i Michał karczmarz z S. (ZL X 356, 368). 1425 Święchna wd. z S. (AKH V 98). 1469 Stanisław krawiec z S. (ZL VIII 109).

4. 1415 Andrzysz mieszcz. lub. na wypadek swej śmierci przekazuje ż. szl. Dorocie sołectwo w S. (ZL X 162).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Targowisku (OL I 7).