ŚWIĄTNIKI

(1425 Swanthniki kop., 1470-80 Szwyanthnyky), dziś nie istnieją; położone były ok. 15 km N od Zawichostu (Wojc. 37-33).

[Pow. lub.], par. Świeciechów. Własn. szlach./kośc. 1425 Wilhelm z Pawłowa [pow. sand.] pozwał bpa Zbigniewa [Oleśnickiego] przed. sąd wiecowy z. lub. o w. Ś. jako o swą ojcowiznę wart. 200 grz. Wobec niestawienia się Wilhelma sąd przysądza wieś bpowi (Mp IV 1227). 1470-80 w. zniszczona przez Wisłę. Resztę kupił bp Zbigniew od Wilhelma Pawłowskiego h. Godzięba i włączył do nowo lokowanej w. → Wola Świeciechowska. Dzies. należały do scholasterii sand. (DLB I 332, II 510).