ŚWIDER rz.

(1529 Szwyder), prawoboczny dopływ rz. Tyśmienicy.

1529 od starego mostu przy starej drodze początek granic m. kluczem → Tuchowicz, a dobrami Turzec i Kamionka Jana Ciołka (PŁ 226).