ŚWIDNIK WIELKI

(1392 n. Maior Świdnik or., 1442 n. Świdnik, 1457 Magna Swydnyk), dziś Świdnik Duży, ok. 8 km E od Lublina.

1. Pow. i par. lub.

2. 1450 Dorota, Jadwiga i Magdalena dz. z Chwalisławic pozwały przed sąd król. Marka z Palikijów o 4 ł. m. granicą łanów bpa chełmskiego w Świdniczku, a granicą wsi Ś. W., która to wieś graniczy z Wilczopolem, a łany biegną do Kaleni. W/w. łany przysądził powódkom Jan z Czyżowa kaszt. i star. krak. (ZL IV 18). 1470-80 granice z w. Dziesiąta (DLB I 199).

3. Własn. król. 1442 Władysław [Warneńczyk] zapisuje br. Włodkowi, Andrzejowi, Michałowi i Jakubowi z Hadynowa [Podlasie] 30 grz. na łanach k. w. Ś. (ZDM VIII 2436). 1457 dz.! [tenut.] Jan Szczekocki star. lub. (ZL IV 252). 1464 Grot z Ostrowa podkomorzy lub. zwraca Ś. W. z młynem Henrykowi Szczekockiemu star. lub. za zwrotem sumy zastawnej 200 grz. (ZL V 382). 1470-80 własn. jakoby prebendarza zamku lub.! (DLB II 537). 1502 n. star. lub. (MS III 560).

1510 folw.: krów mlecznych 4, jałowych 3, cieląt rocznych 5, młodszych 4, owiec 40, gęsi 5. Ról km, 18, zagr. 4, szl. Dulny 4 ł. (ASK LIV, IX 87). 1531-3 pobór z 6 ł. (RP). 1564 folw., 32 kmieci na 21 ł., 14 zagr., karczma (L 18-19).

4. 1392 Władysław Jag. przenosi Ś. W. na pr. średzkie. Nadaje Piotrowi z Moszny sołectwo z 2 ł., łąkami, karczmą, 1/6 czynszów i 1/3 dochodów z kar, z obowiązkiem konnej służby z kuszą (ZDM VI 1585). 1420-30 Mikołaj z Turki wójt w Ś. (ZL II 95-277, X 377-83). 1433 Adam wójt w Ś. (OL I 17). 1443-54 Katarzyna c. śp. Jakusza wójta w Ś. W. (ZL IV 102-62); 1462 ż. Jana Tomaszowskiego (ZL V 61). 1462-6 szl. Jan Tomaszowski wójt w Ś. (ZL V 357-431). 1466 wójtowie szl. Elżbieta z ss. Bartoszem i Stanisławem (ZL V 431). 1510 wójt z 2 ł. i karczmą (ASK LIV, IX 87). 1531-3 wójt dziedz. z 2 ł. km. (RP).

5. 1393-1412 → Ś. M. 1470-80 dzies. snop. wart. do 6 grz. prebendarzowi na zamku lub. (DLB II 537). 1497 Jan Olbracht nadaje mansjonarzom na zamku lub. pewne dochody ze wsi Ś. (MS III, supl. 249). 1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 7 grz. w/w mansjonarzom (LR 433).