ŚWIDNO

(1409 n. Swidno, 1426 n. Swydno, 1470-80 Szwydno), 10 km SE od Opola.

1. Pow. lub., par. Kłodnica.

2. Granice: 1443 z Bobami i Chrośliną. Droga do Bobów (LP 3). 1462 z w. → Godów.

3. Własn. szlach. 1409-18 dz. Jan (TL VII 43-331, ZL X 131-266). 1419 Anna Jaśkowa (ZL X 302). 1409 i 1426 Florian (TA VII 199-330, ZL V 184). 1409 i 1428 Andrzej (TA VII 236-331, ZL II 194). 1418-30 Świętosław-Święszek (ZL II 101-273, V 184, X 199). 1419-20 Piotr Gut (ZL X 302-82). 1426 Henryk, Stanisław, Katarzyna i Dziechna (ZL V 176, 184). 1443 Wawrzyniec, Klara jego matka, Mikołaj Tłuk i Stanisław (LP 3) 1444 Zbysław (KL 115-52). 1446 Wawrzyniec (KL 379). 1449 Wojciech s. Jana (KL 1443). 1451-66 Stanisław (LP 127, KL 1582, ZL IV 70-284). 1466 tenże otrzymał za ż. Elżbietą z Bobów 50 grz. posagu (ZL V 437). 1459 Jan, Mikołaj, Abraham, Stanisław, Paweł, Anna, Barbara, dzieci śp. Marcina z Ś. (ZL IV 284-5). 1462 dz. Mikołaj, Stanisław i Mikołaj, Jan Gotardowic, Jan i Mikołaj ss. Marcina (LP 127-8). Wawrzyniec (ZL V 48). 1488 dz. Piotr i Stanisław (LP 113). 1531-3 szlachta bez kmieci: Leonard, Stanisław, Andrzej, Jan Żak, Piotr Podgajny, Bernard Małek, Sadurski; pobór z 5 ł. (RP).

4. 1531-3 wójt dziedz. Maciej Groch; pobór z 1/2 ł. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Kłodnicy (OL I 7). 1470-80 dzies. snop. z całej wsi w/w plebanowi (DLB II 547). 1529 dzies. z całej wsi 7 grz. wikariuszom kośc. w Chodlu (LR 432).