TARGOWISKO

(1373-4 Targowisko, 1398 Targouisce kop., 1409 n. Targowisko, Targowissko, Targouisco, Torgawisko, 1424 Thargovysko or., 1441 Targouyska, 1447 n. Targouiska, 1470-80 Thargowyszka), 16 km SE od Bychawy.

1. Pow. lub., par. T.

2. Granice: 1424 z Zakrzowem (ZDM V 1345). 1465 z Tarnawką (ZL V 408).

3. Własn. szlach. 1398-30 dz. Zbyszko-Zbigniew-Zbysław (ZDM IV 1136, TA VII 34-400, ZL I bp., II 107-287, V 99-181, X 10). 1419-27 Ubysław z T. (ZL II 98-114, X 282-345). 1437-62 Mikołaj Targowicki, Targowiski z T. (ZDM V 1427, LP 21-85, BO LX 1, OL II 94, ZL I 17-139, IV 19-130, V 220). 1443 tenże w dziale z br. Stanisławem z Gałęzowa otrzymuje T. (ZL I 168). 1445 tenże zapisuje ż. Jadwidze, c. Żegoty ze Zdziłowic 80 grz. wiana i tyleż posagu na cz. w T. i Zakrzowie (ZL I 122). 1470-80 dz. Mikołaj h. Tarnawa (DLB II 502). 1491 tenże wojskim lub. (AKH VIII 207). 1499 Zofia wd. po Mikołaju z T., c. Żegoty Ryterskiego (MS II 1412). 1501 br. Zygmunt dr dekretów, kustosz sand. i kanonik krak. i Gotard, dz. z T. Zakrzowa oraz Lipia [z. chełmska] (MS II 1490). 1511 Jan z T. (MS IV 1106-7). 1524 tenże mianowany podkomorzym lub. (MS IV 4404). 1531-3 pobór łącznie z Zakrzowem z 2 ł. (RP).

5. Archid. zawichojski. 1373-4 świętop. 3 kwartniki (Gromnicki 387). Plebani: 1425-8 Klemens z Zawieprzyc archid. lub. (RLat CCLIV 158, ZL II 156). 1453 Jan (OL II 36). Poł. XV w. dzies. z Strzeszkowic i Zakrzowa plebanowi w T. (OL I 7). 1470-30 kośc. drewn. ś. Tomasza Kantuaryjskiego. Plebanowi dzies. z ł. km. w T., z → Zakrzowa, Wysokiego, Tarnawki i Giełczwi oraz z Wilczyc [z. sand.] Do par. należą Tarnawka i Zakrzów (DLB II 502-3). 1529 plebanowi dzies. z w/w wsi oraz z → Gałęzowa, łącznie z kolędą 12 gr 49 grz. 12 gr (LR 456-7). 1531-3 okręg par. bez zmian (RP).

6. 1501 Jan Olbracht zwalnia wsie T., Zakrzów i Lipie od podatków i ceł na lat 4 z powodu zniszczenia przez Tatarów (MS II 1490).