TOMASZOWICE

(1381 Thomaszeuicze kop. XV w., 1409 Thomassouice, 1415 n. Thomaschowycze, 1429 Thomaschouicze Maior, T. Minor, T. Antiqua, 1470-80 Kovalszkye Thomaschovycze), 14 km W od Lublina.

1. Pow. lub., par. Garbów.

2. 1457 granice z Jastkowem i Świeprawicami. Droga z T. do Płoniszowic (ZL IV 246).

3. Własn. szlach. 1381 Grzegorz z T. (ZDM IV 1059). 1409 Andrzej z T. (TA VII 200). 1409-27 Gotard z T. h. Bończa (TA VII 145-336, RH III 38, ZL II 101, V 177, X 139-354). 1413-20 Jan z T. h. Bończa (RH III 38, ZL I bp., X 139-354). 1414-26 Wawrzyniec z T. (ZL I bp., V 177, X 175-384). 1418-9 Kachna-Katarzyna ż. Wawrzyńca (ZL X 219-82). 1414 n. Wierzchosław z T. (ZL I bp., X 194-338), 1420 zabójca Marcina z przedmieścia lub. (ZL X 397). 1415 Przechna z T. (ZL X 163-4). 1419 Małgorzata z T. (ZL X 340). 1420-30 Mikołaj z T. (ZL II 101-287, X 349-54). 1426 Przecław z T. (ZL V 177). 1427-30 Stanisław z T. (ZL II 131-275, X 242). 1428 - Grzegorz z T., 1433 z Wielkich T. (OL I 17, ZL II 156-76). 1429 Gotard, Wit, Stanisław, Przecław i Mikołaj z T. Wielkich czyli Starych; Jakub, Andrzej, Grzegorz, 2 Mikołajów, Dziersław, Stanisław, Piotr, Grot, Wojciech z T. Małych, innych (ZL II 220, 230, 234). 1430 n. Wojciech - Woś z T., → Nowogrodu i Witaniowa (ZDM II 497, SP VII/2 1614, LP 33-41, ZL I 14, II 150-287, IV 53-293), 1456-76 łowczy z. lub. (LP 95, ZL IV 187, V 55-455, IX 54-161), 1460 rządca lub. (ZL V 272). 1461 tenże zapisuje ż. Barbarze 50 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 326). 1441-60 Grzegorz z T. (KL 135-562, OL II 90, ZL I 30-47, IV 68-246, V 254). 1457 Dorota ż. Grzegorza (ZL IV 246). 1441-62 Stanisław z T. i → Chrzeńca (OL II 30, KL 365-544, ZL I 48-252, IV 157, VIII 185, X 57-100). 1441-66 Mikołaj z T., br. Piotra (AKH IV 24, KL 169-1581, ZL I 2-138, IV 147-277, V 1-499); 1466 śp. (ZL V 465). 1453 Mikołaj z Wielkich T. (OL II 33). 1453 Brygida c. Mikołaja, ż. Mścisława z Grabianowic (ZL IV 111). 1461 Mikołaj-Przedwój z T. (AKH V 143). 1442-64 Przedwój s. Grzegorza z T. (KL 341-1581, ZL IV 5-6, V 63-300, X 99-304); 1454 na podstawie zeznań świadków zwolniony od jurysdykcji kaszt. (ZL XI 20). 1465 Elżbieta wd. po Przedwoju (ZL V 425). 1443 Dziersław z T. (ZL VIII 185; 1450 tenże zapisuje ż. Katarzynie, c. Anny i Jana Czarnego z Tarnawki 70 grz. wiana (ZL IV 21); 1459 Jan i Mikołaj ss. śp. Dziersława (ZL IV 275). 1443-66 Piotr z T., br. Mikołaja (ZL I 57-136, IV 4-170, V 33-449). 1460 Piotr Żelazny z T. (ZL V 258). 1466-9 Piotr Kowalski z T. (ZL V 467, VIII 100). 1455 Piotr z T. otrzymał za ż. Elżbietą 70 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 171). 1443-73 Andrzej z T. br. Wojciecha (OL II 28, KL 418-48, 1627, ZL I 78, IV 158, V 69-481, X 51). 1454 Andrzej Moszeński z T. (ZL XI 17). 1468 Andrzej z T. na podstawie zeznań świadków zwolniony od jurysdykcji kaszt. (ZL VIII 186). 1443 Swiętochna ż. Andrzeja (ZL I 78). 1444 Wierzbięta z T. (KL 148). 1450 Jan i Jadwiga dzieci Mikołaja z T., synowcy Jana Witowica z Sobieszczan (ZL IV 16). 1451 Stanisław Żak z T. sprzedaje swą cz. w tej wsi oraz w Giszowicach za 200 grz. i 2 konie wart. po 10 grz. br. Dziersławowi (ZL IV 57, 62). 1458 Jan bakałarz z T. (OL II 145). 1459-62 szl. Jakub Tomaszowski (OL II 160-1, ZL X 100). 1459-68 Jakub Grzegorzowic z T. (OL II 194-246, ZL V 296-442, VIII 48-163, X 91-5). 1461 Jakub z T. zapisuje ż. Dorocie 30 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 296). 1460-77 Jan z T., s. Mikołaja wójta w Świdniku (ZL IV 302, V 330-431, AGAD or. 3603, 6687). 1462-9 Katarzyna ż. Jana z T., c. wójta ze Świdnika (ZL V 61-357, VIII 21-71). 1463 Jan z T. i → Kijan łowczy z. lub. (ZL V 375). 1465 Jan Dziersławic z T. zapisuje ż. Dobrochnie, c. Mikołaja Postromieńskiego 50 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 421). 1463 Stanisław s. Grzegorza z T. (ZL V 373). 1470 cz. Andrzeja z Moszen (ZL V 247). 1476 dz. z T. Wielkich Wojciech łowczy lub., Andrzej Płaza, Jan i Andrzej Pleśniwy, ss. Mikołaja, Jakub Guz, Stanisław Foks - ss. śp. Grzegorza, Mikołaj i Jan Dziersławicze, Jan i Stanisław - ss. śp. Piotra Kowalskiego, Andrzej s. śp. Przedwoja (ZL IX 161). Pobór: 1531-3 szlachta bez kmieci: Andrzej Synowicz 1 ł.; Jan Kowalski 1/4 ł.; 1533 cz. Józefa Foksa, Przedwoja i Jana łącznie 2 1/2 ł. km. (RP).

5. 1450 i 1470-80 dzies. plebanowi w Garbowie (OL I 7, ZL IV 14, DLB II 543). 1529 dzies. snop. z ról. folw. wart. 10 grz. w/w plebanowi (LR 444).