TRĘBACZÓW

(1400 n. Trambaczow, 1409 Tranbaczow, 1414 Trobacow), 1 km SW od m. Łęczna.

1. Pow. lub., par. Łęczna (DLB II 549).

2. 1448 granice z Łuszczowem (LP 38). 1457 Piotr Śmietanka odstępuje swą cz. w T. Janowi przy granicy Osiardowa, Mikołajowi przy granicy Ciechanek (ZL IV 256).

3. Własn. szlach. 1400 Jakusz Śmietanka z T. (SP VIII 10353). 1409-14 Jan Śmietanka (TA VII 276, ZL I bp.) 1416 Katarzyna ż. Jana Śmietanki (LP 145). 1409-30 Andrzej Śmietanka (TA VII 30, ZL II 100-286, V 178, X 185-348). 1416 Andrzej Turka z T. (ZL X 122). 1415-30 Bartosz Śmietanka (LP 138-41, ZL II 98-286, V 177, X 160-343). 1417 Agnieszka ż. Bartosza Śmietanki, c. Piotra z Kijan (ZL X 174). 1418 dz. Jan, Bartłomiej, Mikołaj, Andrzej, Jakub br. i siostra ich Katarzyna (ZL X 228). 1420 dz. br. Andrzej, Bartosz, Mikołaj i Katarzyna wd. po br. ich Jakuszu (ZL X 362). 1426-30 Mikołaj z T. (ZL II 93-286). 1426-9 Katarzyna siostra Mikołaja z T., ż. Jana z Matczyna (ZL II 210-4, V 178). 1416-9 Stanisław zw. Pandlo z T. (ZL X 9, 314). 1441-5 Andrzej Śmietanka (ZL I 2-188). 1443 n. Piotr Śmietanka (ZL I 75-86, IV 88-171, X 50); 1457-60 miecznik z. chełmskiej (LP 93, ZL IV 196-277); 1468-9 podsędek (ZL VIII 29-73); 1478-85 sędzia z. chełmskiej (Prochaska 203, ZL IX 239); 1453 dworzanin Jana Kuropatwy podkomorzego z. lub. (ZK CLI 171). 1445 Anna i Stachna z T. (ZL I 86). 1445-62 Jakub Śmietanka z T. i Osiardowa (ZL I 136-239, IV 171); 1462 tenże otrzymał za ż. Małgorzatą, siostrą Jana z Poniatowej, wd. po Marku z Piotrowic 30 grz. posagu (ZL V 293). 1453-7 Jan i Mikołaj z T. (ZL I 136, IV 256). 1469 Jan zw. Schofa z T. zapisuje ż. Katarzynie, siostrze Macieja ze Szczuczek, 20 grz. posagu i tyleż wiana (ZL VIII 83). 1495 1/4 wsi T. należy do klucza Łęczna (AGAD or. 6737, 6739). 1531-3 pobór z 3 1/2 ł. (RP).

5. 1529 dzies. z całej wsi 4 grz. plebanowi w Łęcznej (LR 436).