TRZENIK

(1382 Crzeznyk kop., 1409 Trzesnnik, 1412 n. Trzennik, 1414 n. Trzenik, 1418 Czrzennik, 1430 Trzenek, 1531, Trzinnik), dziś Trzydnik, 14 km S od Urzędowa.

1. Pow. urzęd., par. Potok (DLB II 575).

2. Granice: 1418 z Węglnem (ZL X 205). 1427, 1451, 1462 z w. → Leśnik (LP 45-6, ZL II 103, V 359). 1466 łąka w T. Witowskim (ZL V 462).

3. Własn. szlach. 1382 Adam iunior z T. (ZDM VI 1833). 1409-14 Przecław z T. (TA VII 407, ZL V 92). 1412-31 Gotard br. Pawła (ZDM V 1246, MH III 35, ZL 103- 292, V 177-186, X 137-360). 1414-8 Krystyn (ZL V 92, V 205). 1417-20 Michał (ZL X 138-357). 1417-31 Zdzisław, Zdziśko (ZL II 167-292, X 140-342). 1420 Małgorzata (ZL V 342). Sieciech (ZL X 357). Marcin (ZL X 357); 1426 tenże sprzedaje rolę zw. Niwka pod górą za 3 1/2 grz. Mikołajowi z T. (ZL V 179). 1426-7 Paweł br. Gotarda h. Nowina (ZL II 126, V 185). 1427 Czestko-Czesław (ZL II 103). 1427-30 Pełka (OL I 14, ZL II 125). 1429 i 1443 Maciej (ZL II 208, VIII 178). 1429 Bartosz (ZL II 249) 1430 Dobrochna (ZL II 267). 1443 Florian, Marcin, Wielisław, Katarzyna, Jan Zdzieskowic (ZL VIII 178). 1443-52 Jan (LP 68, ZL I 134, KL 1165-88). 1447-70 Piotr s. Michałka, br. Mikołaja (LP 21, ZL V 293-479, VIII 145, XI 14-8); 1469 komornik podsędka z. lub. (ZL VIII 54-60). 1451 br. Mikołaj, Piotr, Stanisław, Jan, Paweł, Gotard, Jakub i siostra Katarzyna, dz. T. i Siedlisk (LP 43). Mikołaj, Klemens, Jakusz, Jan, Florian, Piotr ss. śp. Zdzieska, oraz Andrzej i Wielisław z T. (LP 45-6). 1456 Jan Bodzęta z T. zapisuje ż. Katarzynie, c. Mroczka ze Skowieszyna 30 grz. posagu i 40 grz. wiana (ZL IV 202-3). tenże otrzymuje od Jana Gaszka jego cz. w T. w zamian za łan z łąką Rzeczycy i 20 grz. (ZL IV 203). 1459 Katarzyna wd. po Janie Kryczku z T. i jej s. Stanisław sprzedają 1/2 ł. w T. za 10 grz. Mikołajowi Michałowicowi z T. (ZL IV 268). 1460-2 Jan Trzeniski z T. (ZL V 51-275, VIII 23). 1462 Mikołaj i Wawrzyniec ss. Marcisza sprzedają, swą cz. w T. pod lasem, do granicy Leśnika za 8 grz. Florianowi z T. (ZL V 359). 1462-9 Florian s. Zdzieska (ZL V 438-68, VIII 55-7). 1462 Paweł Gotardowic (ZL V 300). 1463 Mikołaj Wielmoża z T. (ZL X 06); 1466 Mikołaj s. śp. Wielmoży (ZL V 462-76). 1465 Mikołaj Marciszowic (ZL V 426) 1469 Mikołaj z T. (ZL VIII 57). 1466-9 Stanisław br. Mikołaja (ZL V 462, VIII 51). Jakusz Gotardowic (ZL V 466. VIII 51-5). 1466 Katarzyna ż. Jana z Tarnawki zastawia Florianowi z T. półłanek do granic Leśnika oraz siiedlisko Nyczkowskie w T. za 60 grz. (ZL V 459). 1463-9 Zdzieszek i Piotr Węgrzyn z T. (ZL VIII 35-52). 1469 Jakub Gylka z T. (ZL VIII 52). Gotard i Łukasz (ZL VIII 55). 1469-88 Jan Jakuszowic (LP 113-4, ZL V 16, VIII 56). 1485-90 Leonard komornik z. lub. (AS II 236, ZL IX 432-585). 1496 Jadwiga z Kosarzowa, ż. Marcina z T. (BO LX 27). 1516 dobra Mikołaja Paciorka w T. skonfiskowane za niezapłacenie taksy (MS IV 11048). Pobór: 1531 Andrzej Osowski 1 ł.; Jan i Jakusz 2 1/2 ł.; Michał Tworjan 2 ł.; Krzysztof Biedrzychowski 1 ł.; Koźmian łącznie z Rzeczycą 4 ł. i młyn. 1533 Jan i Jakusz. Tworjan, Biedrzychowski i Koźmian jw. cz. Osowskiego brak, ponadto Wawrzyniec Ostrowski 1 ł.; Jan Węgrzyn 1/2 ł.; cz. śp. Bernarda Węgrzyna 1/2 ł.; 1531-3 szlachta bez kmieci; Stanisław Zawrzykraj 1 ł.; Andrzej, Dzierżek i Mikołaj Rysko 1 ł.; Katarzyna Jasicka 1 ł.; Jan Węgrzynowicz 1/2 ł.; Stanisław Węgrzyn 1/2 ł.; Stanisław Paciorek i ss. Klemensa 1 ł.; 1533 Leonard Pickowski z Pickowic 1/4 ł. (RP).

5. 1529 dzies. z pewnych ról bpowi, z ról km. snop. wart. 16 grz. oraz z folw. Koźmiana plebanowi w Potoku (LR 34, 451-2).