TRZEBIESZÓW

(1418 Trzebiesz kop., Thrzebyesza, Trzebyeszni, Trebesse, 1428 n. Trzebeschow, 1429 n. Trzebyeschewo kop., 1439 n. Trzebyessow or., 1457 Trzebieschowo, 1459 Trzebyshow), 14 km NE od Łukowa.

Pow. łuk., par. 1418 łuk., ok. 1430 n. T.

2. Drogi: 1429 i 1457 do Łukowa (ZDM VII 2047, Mp V/D 2). 1521 do Krasus (PŁ 149-50). 1430 wzm. jaz na rz. Krzna oraz staw król. (ZDM VII 2047). 1440 na rozkaz Władysława Jag. star. lub. przyłącza dąbrowę należącą do T. do wsi → Wierzejki. Granice z Wysokininem (ZDM VIII 2260). 1504 granice → z Rudą (PŁ 35-6). 1521 las zw. Głowno na granicy z w. Rogale i Płody (PŁ 149-50). 1546 granice z W. Ks. litewskim (Limites 27).

3. Własn. król., 1526 star. łuk. 1418 6 kmieci, dworu nie ma (ZDM I 328). [Tenutariusze?]: 1418 Dobko z T. (ZL X 198, 224). Dziersław z T. (ZL X 200). 1428 Jakusz z T. (ZL II 133). 1439 Paweł Chała młynarz w T. (ZDM II 527) 1459 Paweł Szczekocki [star. łuk.] zastawia T. Janowi z Łańcuchowa podkomorzemu lub. (ZL IV 274). 1474 Kazimierz Jagiel. dobra w T. skonfiskowane Chwalibogowi mieszcz. łuk. nadaje Dominikowi Kazanowskiemu star. rad. (MS I 1273). 1475 tenut. Dziersław Karwowski (ZL IX 65). 1506 król Aleksander zatwierdza wyrok swych komisarzy wydany w sporze między star. a sołt. i kmieciami wsi T., na mocy którego kmiecie winni płacić po kopie gr z ł. oraz świadczyć pańszczyznę, stacje i inne powinności zgodnie z przywilejem sołtystwa (MS III 2535). 1531-3 6 ł. km.; 1531 2 młyny po 2 koła; 1533 młynarze dziedz. Jan i Mikołaj Wilczkowie młyn o kole walnym, inni młynarze 1 koło walne (RP).

4. 1457 Kazimierz Jagiel. nadaje Stefanowi mieszcz. rad. sołectwo w T. z 2 łanami, łąką m. drogami do Łukowa i Wierzejek, lasem, czynszem miodowym, płaconym corocznie niegdyś przez Jana s. Jakusza, 3 denarem z kar. i 6 z czynszów, z obowiązkiem konnej służby z kuszą. Po upływie 20 lat wolnizny osadzeni na surowym korzeniu odrabiać będą corocznie 4 dni oraz dawać 1 wieprza na stację, po 4 korczyki owsa, 20 jaj, 2 kury z ł. Król przenosi T. z pr. polskiego na magd. (MS I 406, Mp V/D 2). 1531-3 Jan wójt. dziedz. 1 ł. (RP).

5. Dekanat, rad. 1418 dzies. snop. plebanowi w Łukowie (ZDM I 328). 1430 Władysław Jag. nadaje Janowi plebanowi i kościołowi w T. 1 ł. wykarczowany, 1 ł. do wykarczowania w dąbrowie, łąkę, jaz na rz., pr. łowienia ryb z siecią zw. zabrodnia na własny użytek, wolny przemiał, wrąb i wypas bydła wraz z bydłem kmieci (ZDM VII 2047). 1437 sąd polubowny przyznaje bpowi m. in. dzies. z nowizn. w T. (Mp IV 1331). 1529 plebanowi dzies. z całej wsi T. 15 grz., z wsi → Olszownica, Szaniawy. Popławy, Krasusy, Wysokinin-Tęczki, Jakusze, Leszczanka, Gołowierzchy, Celiny, Wola Smolna, wikariuszom z w. Wierzejki, Płody, Wysokinin, Karwów, ministrowi szkoły z w. Mościska, wójtostwa w Kąkolownicy oraz czynsz od kmieci w T. 1 grz., 14 gr - ogółem dochód par. łącznie z kolędą 2 1/2 grz. 99 grz. 1 wiard. (LR 423). 1531-2 2 ł. plebana. Do par. należą wsi → Celiny, Jurki, Karwów, Kąkolewnica, Kurów, Leszczanka, Mościska, Olszownica, Płody, Popławy, Rogale, Szaniawy, Szczepanki, Wierzejki, Wola Smolna, Wola Kąkolowska, Wylamy, Wysokinin (RP).