TRZEBESZNA albo TRZEBĘC rz.

(1432 Trzebęcz kop.), lewoboczny dopływ rz. Bukowej albo Białej.

1432 płynie przez w. → Biała w pow. urzęd. (ZDM V 1395).