WIERZCHOWISKA

(1383 Wirzchow(i)ska kop., 1409 n. Virzchowisko, 1413 n. Wyrzchowiska, 1416 n. Virzchowisco), 14 km SE od Lublina.

Pow. lub., par. Mełgiew (DLB II 551). Własn. szlach. 1383 pleban z Mełgwi udowadnia swe prawa do dzies. z W. przeciw bpowi (ZDK III). 1409-14 Stanisław Gotardowic z W. (TA VII 291-333, ZL I bp.). 1409-20 Hanka-Hanna z W. (TA VII 334, ZL I bp., X 293-383). 1409-30 Paweł-Paszko Wierzchowski z W. (TA VII 69-333, ZL I bp., II 97-286, V 97, X 114-354). 1413 tenże i matka jego Hanna zastawiają swą cz. w W., tj. 2 1/2 ł. w stronę Lublina, Piotrowi z W. za 10 grz. (ZL I bp.). 1428 Dorota ż. Paszka z W. (ZL II 136). 1429 Anna ż. Pawła z W. (ZL II 261). 1413 dz. Jaśko; granice z Bystrzejowicami (ZL I bp.). 1414-20 Dziersław z W. (ZL V 97, X 196-377); 1416 tenże przeciw dz. z Kosarzowa (LP 141). 1416-8 Andrzej z W.; granice z Mienkowicami (ZL X 103-255). 1416 Jasiek, Michał, Paszek, Piotr, Marcin, Jakusz z W. [proces z Mienkowicami] (ZL X 128). 1417 Jan z Wilczopola sprzedaje cz. w W. za 40 grz. Przedwojowi z Wilczopola (ZL X 176). Przedwój sprzedaje cz. w W. za 80 grz. Stanisławowi z Kozic (ZL X 184). 1417-8 Przedwój z W. (ZL X 103-206). 1417-8 Piotr z W. uzyskuje cz. w W. prawem bliższości od Wojciecha Stanisławica z Kozic (MH II 35). 1419 Marcin z W.; granice z Mienkowicami (ZL X 317). 1428 dz. Maciej i Paweł; granice z Bystrzejowicami (ZL II 165). 1430 Piotr z Bystrzejowic sprzedaje swą cz. w W. pod Lublinem za 40 grz. Witowi z W. (ZL II 266). 1441 dz. Maciej; granice z Pogorzałymstawem: od narożnicy bystrzejowskiej do narożnicy mienkowskiej (ZDM VIII 2341). 1443 Maciej z W. przyznaje wolny wrąb oraz używanie pastwisk w W. pod Starościcami i Pogorzałymstawem Janowi i Krystynowi z W. oraz ich kmieciom (ZL VIII 181). 1443 Przedwój z W. (ZL I 60). 1444 Jan dz. z W i jego synowiec Stanisław podzielili między siebie na 8 cz. 1/2 swej posiadłości przy granicach Wilczopola, Raciborowic, Krepca i Giszowic (ZL I 95). 1451 Stanisław z W. otrzymał za ż. Anną, c. Jana Mętowskiego, 80 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 43). 1455 Wojciech Szaniek z Mienkowic zastawia Bartoszowi zięciowi Przedwoja 1/2 ł. w W. pod Starościcami k. kołowrotu [„circa valvam alias polyakolovrotha”] (ZL IV 171). 1456 Katarzyna ż. Mikołaja z W., wd. po Stanisławie z Mienkowic, siostra Jana (ZL IV 211). 1457 dz. br. Stanisław i Wojciech; granice z Mienkowicami (ZL IV 241). 1461 dz. Jakub, kmieć Ryn Rusin (ZL V 321). 1468 Stanisław z W. [z Mienkowicami] (ZL VIII 35). 1529 dzies. z całej wsi 10 grz. plebanowi z Mełgwi (LR 436). 1533 pobór z 4 1/2 ł. i młyna o 1 kole (RP).