WILCZEPOLE

(1398 n. Wilczepolie kop., 1409 n. Wylczepole, Vilcepole, 1416 n. Wylczopole, 1470-80 Wylcze Polye), dziś Wilczopole, 10 km SE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Abramowice. (DLB II 540).

2. Granice: 1419 z Mętowem (ZL X 284). 1428 z Dominowem (ZL II 147). 1443 z Abramowicami (ZL I 160). 1448 z Dominowem, Mętowem i Śmiłowem (LP 37-8). 1450 ze Świdnikiem (ZL IV 18). 1451 i 1456 łąki pod Śmiłowern (ZL IV 35, 195). 1455 dąbrowa pod Dominowem (ZL IV 177). 1470-80 ze Skrzynicami (DLB III 307). Drogi: 1441 do Bystrzejowic (ZL I 4). 1443 do Wierzchowisk doliną od W. do Bystrzejowic (ZL I 166) 1456 do Abramowic (ZL IV 196). 1448 do Dominowa i Śmiłowa (LP 37-8). 1462 do Mętowa (ZL V 311).

3. Własn. szlach. 1398 cz. Sieciecha z Abramowic (ZDM IV 1139). 1409-20 Dziersław z W. (TA VII 14, ZL X 313-74). 1409-35 Gotard (TA VII 29-420, ZDM II 408, V 1409, ZL II 108-291, V 94-7, X 8-382); 1426-7 komornik z. lub. (ZL V 180-7). 1409-19 Dobiesław-Dobko (TA VII 315-423, ZL I bp., X 8-314). 1417 tenże sprzedaje swą cz. 1/5 w W. za 50 grz. Piotrowi z W. (ZL X 184). 1416 Dorota ż. Dobiesława (ZL X 8). 1409-18 Stanisław (TA VII 443, ZL X 106-24). 1409-14 Grzymka (TA VII 326, ZL V 94), 1409-28 Jan (TA VII 422, ZL I bp., II 129, X 158-371). 1413-4 Jan Frankowic (ZL I pb.). 1420 2 Janów (ZL X 366). 1419-29 Jan Kowala (ZL II 239, X 336). 1420-8 Jan Dłuski z W. (ZL II 138, X 321). 1426 Jan Krzek (ZL V 181). 1428 Jan h. Wiskawa (RH III 98). 1429 Jan Kierz(s)ki z W. (ZL II 239). 1409-19 Bogusław-Bogusz (TA VII 423-4, ZL X 114-314). 1418 tenże zapisuje ż. Hannie 18 grz. posagu (ZL X 238). 1413 Florian i Lechna! (ZL I bp.). 1414-31 Mikołaj (LP 150-1, ZL I bp., II 94-292, X 371). 1414-20 Piotr (RH III 49, OL I 8, ZL II 147-285, X 111-355). 1414 tenże odstępuje swą cz. w W. bez 1 ł. we wsi i 1/2 ł. w dąbrowie Piotrowi z Dominowa w zamian za sołectwo w Gardzienicach (ZL V 93). 1416 Michał i Dolko! (LP 150). Dzierżka Wojciechowa (LP 149-50). 1416-7 Wojtko (ZL X 129-84). 1416-20 Dorota (LP 150, ZL V 181). 1417-9 Przedwój (ZL X 176-320). 1418 Paszko (ZL X 184). Klara (ZL X 192). Helena ż. Szymona (ZL X 267) 1418-30 Maciej (ZL II 129-280, X 205-385). 1419 Święchna z W. sprzedaje swą cz. w W. i Piotrowicach za 10 grz. Andrzejowi z W. (ZL X 313). 1426 Miecław (ZL V 181). 1427-30 Franek (ZL II 93-280). 1428 Grzymko (ZL II 165). Agnieszka, Andrzej i Jakub (ZL II 129). 1428-43 Maciej Dłuski z W. (ZL I 65, II 138-244, X 150). 1441-70 Maciej Poziemichod, Poziemnychod, Ziemnychod (LP 37-8, ZL I 1-141, IV 97, V 65-199, VIII 180). 1441 Piotr Śmiłowski z W. (ZL X 147). Gotard (ZL I 46). 1441-58 Grzymisław-Grzymko (LP 5-37, ZL I 51-166, IV 50-177, V 210); 1448 komornik podkomorzego z. lub. (LP 31). 1443 tenże sprzedaje Grzegorzowi plebanowi z Abramowic i jego kościołowi 1/3 dąbrowy m. cz. br. Mikołaja i Macieja Poziemnegochoda, przed drogą do Wierzchowisk i doliną za 13 grz. (ZL I 166). 1454 tenże sprzedaje Maciejowi plebanowi z Abramowic 1 ł. w W. od dołu na granicy wsi za 12 grz. (ZL IV 155), tenże sprzedaje Miecławowi z W. łan w W. pod Śmiłowem za 10 grz. (ZL IV 162). 1455 tenże sprzedaje cz. dąbrowy Mierzowi z Brzezic (ZL IV 177). 1441-69 Franko-Franek (ZL I 141, IV 71-292, V 59-467, VIII 58-180, X 147-268); 1449-50 komornik podkomorzego z. lub. (LP 39-41). 1448 tenże zwolniony od jurysdykcji kaszt. (KL 956-69). 1441-3 Dorota ż. Aleksego z W. (ZL I 4-62). 1441 w/w Dorota sprzedaje Grzegorzowi plebanowi i kościołowi w Abramowicach łan w W. za 10 grz. (ZL I 4). 1456 Aleksy (ZL I 214). 1441-59 Miecław (ZL I 4, IV 50-286). 1441 tenże sprzedaje Grzegorzowi plebanowi w Abramowicach dąbrowę w W. przy drodze do Bystrzejowic za 8 grz. (ZL I 4). 1459 tenże zapisuje ż. Annie 30 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 286). 1441-2 i 1451-3 Mikołaj (ZL IV 35-96, X 146-272). 1451 tenże sprzedaje Mścisławowi z W. łąkę za 12 grz. (ZL IV 35). 1441 Mikołaj Bogusławic (ZL I 4). 1443-57 Mikołaj Blady (LP 37, ZL I 106-71, IV 121-243, V 227). 1443 Mikołaj Piechowic (ZL VIII 180). 1441-2 Jan Kowala (ZL X 147-268). 1441-62 Wojciech (KL 956, ZL I 207, V 58, X 147). 1442 Jan Bogusławic (ZL V 228). 1443 Jan (ZL IV 110). 1442 Władysław [Warneńczyk] nadaje Krystynowi z W. wieś Podstawie w z. chełmskiej [pow. lubomelski] (ZDM VIII 2438). 1442 Bartko (ZL X 268). 1445 po śmierci Bartosza z W. jego s. Jan wzięty na wychowanie przez dziadka macierzystego Wyszka z Piotrowic (ZL I 248). 1442-8 Marcin (LP 37, ZL I 166-207, V 227, VIII 180). 1443 tenże odstępuje Wojciechowi z W. 1/2 ł. przy miedzy Mazurkowskiej (ZL I 207). 1451 Anna wd. po Marcinie (ZL IV 55). 1447-53 Piotr (KL 942-1215, ZL IV 17-131). 1448 Piotr Frankowic (KL 1073). 1448-69 Piotr Kowala, Kowala s. Jana Kowali (OL II 165, ZL VIII 58-70); 1448 zwolniony od jurysdykcji kaszt. (KL 1118). 1451 Katarzyna z W. (ZL X 56). 1460-6 Katarzyna ż. Piotra Kowali, siostra Klemensa z Matczyna (ZL V 260-476). 1462 Piotr Kowala zapisuje ż. Katarzynie 40 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 334). 1461 Piotr Sobieszczański z W. zapisuje ż. Katarzynie 30 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 327). 1462-8 Piotr (ZL V 59, VIII 41). 1451-62 Jan Gotardowic, br. Marcina (ZL IV 55-246, V 53-318). 1453 tenże zastawia swej siostrze Jadwidze, ż. Marcina z Dominowa, cz. od granicy grzymkowskiej do śmiłowskiej za 8 grz. z tytułu posagu (ZL IV 135). 1461 tenże zapisuje ż. Małgorzacie 30 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 318). 1462 tenże sprzedaje Maciejowi plebanowi z Abramowic półłanek m. drogą mętowską a granicą ról plebańskich za 12 grz. (ZL V 311). 1456 szl. Jan zw. Wergosch z W. (ZL IV 214). 1468-70 Jan (ZL V 199, VIII 42-70). 1456 Dorota ż. Filipa z W. (ZL IV 205). 1457 Mścisław (ZL IV 246). Mierz z Brzezic odstępuje swą cz. w W. Tomaszowi (ZL IV 234). 1458 Małgorzata c. Mikołaja Bladego z W., ż. Piotra Byliny z Białkowic, w czasie pobytu męża na Węgrzech wyszła za mąż za Wojciecha krawca z Biskupic (OL II 145-58). 1463 Imek z W. (ZL V 371). 1464 Paweł z W. alias z Dominowa zapisuje ż. Piotruszy 40 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 377). 1465 Piotrusza z W. (ZL V 413). 1466 Paweł z W. sprzedaje swą cz. w tej wsi Janowi de Panchouicze [niezid.] za 50 grz. (ZL V 450). 1468 Grzegorz z W. zabójca Tomasza, wuja Jana z Brzezic (ZL VIII 42). 1469 Wawrzyniec (ZL VIII 93). 1469-70 Jakub s. Wojciecha (ZL V 85-199). 1470 Jakub zw. Zaparto (ZL V 215-6). 1475 Stanisław s. śp. Piotra Kowali (ZL IX 87).

1531-3 pobór z 3 ł. km.; szlachta bez kmieci: Mikołaj Forgyel 1 ł.; Mikołaj Pszczołczycz 1/2 ł.; Marcin i Feliks Pawłowicze 2 ł.; Jan Oska 1/2 ł.; Maciej Sobiepan 1 ł.; Piotr Poziemichod 1 ł.; Kasper Czajka 1/2 ł.; Stanisław Raby alias Rabyey 1 ł.; Dobek Oska 1/2 ł.; Leonard Izdebski 1/2 ł.; 1531 Zygmunt Oska 1/2 ł.; Jan Siwoszka 1/2 ł.; Łukasz Oska 1/2 ł.; 1533 Łukasz Oska 1 ł.; Dobek 1/4 ł. (RP).

4. 1451 Kazimierz Jagiel. przenosi w. W. należącą do hr. Franka, Miecława i Wojciecha na pr. magd. (MS I 142).

5. 1398 Sieciech z Abramowic za zgodą swych poddanych z W. nadaje dzies. snop. z ich ról nowo ufundowanemu kośc. w Abramowicach (ZDM IV 1139). 1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 20 grz. w/w kościołowi (LR 434).