WILKOŁAZ

(1326-7 n. Wilkolas, Vilcolas, 1415 Wycolasz, 1419 n. Wilkolaschy, Wilkolasy, 1470-80 Vilkolazi, Wylkolasz), 12 km NE od Kraśnika.

1. Pow. lub., par. W.

2. → Wola Wilkołaska. 1421 granice z Rudnikiem (ZDM VII 1917). 1428 Władysław Jag. zezwala Paszkowi Cholewie [sołtysowi] urządzić staw na rzece i potokach w. W. na łąkach król. przy granicach Popkowic, k. nowo osadzonego kmiecia Michała zw. Karnota (ZDM VII 2019). 1460 Michał dz. z Sobieszczan wykarczował role w dąbrowie w W. (OL II 209). 1470-80 granice z Bystrzycą opactwa koprzywnickiego (DLB III 385). 1478 Łazarz z Ostrzycy [z. chełmska] pleban w W. odstępuje Małgorzacie Rzeszowskiej kasztelanowej bieckiej i tenutariuszce w W. niwę k. doliny Ruthka z jednaj, a drogą z Rudnika do Lublina z drugiej strony, w zamian za 2 ł. (ZL IX 234).

3. Własn. król. 1398 Sasin [tenut.?] z W. (ZDM IV 1139). 1415-27 Jakub [z Kobylan tenut.?] z W. (ZL II 112, X 164). 1419 Domarad [z Kobylan tenut.?] z W. (ZL X 301). 1427-32 Piotr dz.! z W. (OL I 18, ZL II 112). 1435 Władysław [Warneńczyk] zapisuje Jakubowi z Kobylan 110 grz. na W. (Mp IV 1315, CE II 235). 1452-60 tenut. Małgorzata Kobylańska [wd. po Jakubie kaszt. bieckim] (OL II 208, IV 88). 1462 Lasota z Piotrowic [tenut.?] w W. (ZL V 303). 1497 Jan Olbracht zapisuje Annie, siostrze Jana Rzeszowskiego swego dworzanina, a ż. Jana Ossolińskiego 200 grz. na W. (MS II 667). 1515 starostwo lub. (MS IV 10682). 1516 Zygmunt I zezwala Janowi Pileckiemu star. lub. wykupić W. z rąk Andrzeja i Jana Ossolińskich (MS IV 10822).

1415 Jakub kmieć zbiegł z Kłodnicy do W. (ZDM V 1269). 1452 Maciej Kokornakowicz [kmieć?] z W. (AKH V 108). 1470-80 folw. król. (DLB II 551). 1491 Stanisław s. Jana z W. zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1531-3 pobór z 4 1/2 ł. (RP). 1564 22 kmieci na półłankach, 17 zagr., 2 karczmy (L 86-7).

4. 1415 Mikołaj wójt z W. (ZL X 161). 1419 Maciej sołtys z W. (ZL X 296). Miczko Cholewa [sołtys?] z W. (ZL X 288-320). 1427 szl. Paweł Cholewa sołtys (ZL II 113). 1428 w dziale między br. Jakubem, Pawłem i Piotrem sołectwo w W. przypada Pawłowi (ZL II 136). 1428 Paszko Cholewa z Przybysławic, strażnik skarbu król. (ZDM VII 2019). 1430 tenże sprzedaje wójtostwo za 100 grz. Goworkowi ze Zdziechowa łożnemu król. (ZDM VII 2057), 1443 Goworko [sołtys?] z W. (ZL I 60).

5. Archidiakonat lub. 1326-7 pleban Maciej; dochód 1 grz. (MV I 173, 248). 1348-50 świętop. 3 gr (MV II 218-37). Plebani: 1419 Mikołaj (ZL X 333-40). 1431 Sasin (ZDM II 436). 1452 Jan Skorczowski bakałarz artium (OL II 6-8). 1453 mgr Andrzej z Krak. (OL II 26-30). 1455-60 Klemens (OL II 92-211). Poł. XV w. plebanowi dzies. z Strzyżowic (OL I 7). 1452 n. kośc. [drewn.] ś. Jana Chrzc. (OL II 6). 1470-80 3 ł., łąki, staw i karczma płacąca 1 grz. plebańskie. Plebanowi dzies. snop. z całej wsi wart. do 10 grz. oraz dzies. z wsi par. Do par. należą w. → Rudnik, Strzyżowice, Kłodnica Górna i Wola Wilkołaska. (DLB II 551-2). 1529 plebanowi dzies. z całej wsi W. wart. 8 grz. oraz z w/w wsi, łącznie z kolędą 3 grz. dochód 43 grz., 3 wiard. (LR 445-6). 1531-3 okręg par. bez zmian (RP).