WYSOKIE

(1409 n. Wyszoke, Wissoke, Wissokie, Vissokye, 1427 Wyschoky), m., dziś w., 14 km SE od Bychawy.

1. Pow. lub., par. W.

2. 1450 kr. Kazimierz Jagiel. postanawia, aby mieszczanie z Krasnegostawu jeździli do Małopolski przez W. i Kraśnik (ZDM III 869).

1462 granice z Giełczwią i Wolą Giełczewską: od granicy z Tarnawką do Maciejowego Borku i granicy z Żółkwią [z. chełmska] (ZL V 335).

3. Własn. szlach. 1413 n. dz. Jan z Bidzin [pow. sand.] i Kaszowa [pow. rad.] chorąży i stolnik sand. (ZDM V 1258, 1331, 1336, 1359). 1423 w dziale m. Dziersławem a Marciszem ss. Jaśka stolnika m. i w. W. przypadają Dziersławowi. Posiadanie dóbr ma należeć dożywotnio do ojca (ZDM V 1336). 1427-53 dz. Dziersław z Kaszowa (ZL I 141, II 112, IV 42-67). 1435 Mikołaj z Bidzin zrzeka się na rzecz stryja Dziersława praw do W. i in. dóbr w z. lub. w zamian za 100 grz. (ZDM V 1409). 1441 Jan z Fałkowa [pow. chęciński] sędzic sand., zięć w/w Dziersława (ZDM VIII 2344). 1450 Jadwiga c. Dziersława z W., ż. Jana Mściwoja ze Skrzyńska star. opoczyńskiego (ZDM III 841). 1451-73 Katarzyna c. Dziersława, siostra Mikołaja z W., ż. Jana Maciejowskiego z Kłodnicy (ZL IV 42-67, BO LX 236). 1462-73 ur. Mikołaj z W. (ZL V 333-5, BO LX 1-236). 1470-80 dz. Jan Kaszowski h. Janina (DLB II 502). 1490 tenże otrzymał za ż. Piotruszą, c. Stanisława z Tuczap [z. chełmska] 200 grz. posagu zapisując jej 400 grz. wiana (AGAD or. 8521).

1425 Jan stolnik sand. postanawia, aby mieszczanie z lokowanego przezeń za zgodą Władysława Jag. m. W. płacili czynsz po 1 wiard. z domu, lub łanu, 6 gr z ogrodu, szos - jak inne miasta prywatne, oraz w wypadku wojny dawali wóz z 4 końmi (ZDM V 1359). 1454 Jan organomistrz [,,opifex organorum”] zamieszkały w W. (OL II 47). 1460 Jan Czarnia młynarz w W. (OL II 219). 1470-80 „villa seu potius oppidum” (DLB II 502). 1531-3 szos 2 grz. (RP).

4. 1409-1417 Jan Lubek dz. z Łubek, wójt w W. (TA VII 1-284, ZL V 93, X 159). 1417 tenże kupuje w. Wierzchowystaw [z. chełmska] od Jakuba z Żółkwi za 80 grz. (ZDM V 1288). 1421 Jan chorąży sand. sprzedaje Świętosławowi b. wójtowi w Siennie [pow. rad.] wójtostwo w W. za 40 grz płatnych w ciągu l. 10, wraz z 2 ł., łaźnią, szóstą jatką każdego rzemiosła, szóstym denarem i 1/3 stawu (ZDM V 1331). 1456-66 szl. Mikołaj z Łubek, wójt w W. (ZL IV 198-244, V 301-463). 1462 Stanisław podwójci (ZL V 69). 1468-84 szl. Piotr z Łubek alias Piotrowic wójt w W. (ZL V 50-103). 1470 tenże otrzymał za ż. Małgorzatą c. Stefana z Dąbia, 60 grz. posagu (ZL V 248). 1533 wójt dziedz. Jan Szaniawski 1 ł. bez kmieci (RP).

5. Archid. zawichojski. 1413 bp Wojciech [Jastrzębiec] eryguje kośc. Wniebowzięcia NMP i ś. Wojciecha w m. W. Włącza do nowej par. m. i w. W. Nadaje dzies. z ról dworskich w m. W. zastrzegając dla bpa dzies. snop. z ról mieszczan po upływie wolnizny. Potwierdza nadanie przez dz. Jana 2 ł. - jednego wykarczowanego nad Chłopim Dołem po prawej stronie kośc., drugiego po lewej stronie nie wykarczowanego, stawu w Chłopim Dole, łąk oraz pr. osadzenia dowolnej ilości zagr. i rzemieślników (ZDM V 1258). 1425 pleban Grzegorz (ZDM V 1359). 1455-8 pleban Mikołaj (OL II 70-158). 1470-80 kośc. drewn. wezw. jw., konsekrowany [?] 1417. Plebanowi dzies. snop. z folw. wart. do 4 grz. oraz z w. W. (DLB II 502). 1529 plebanowi dzies. pien. z m. W. po 6 gr z ł. łącznie 2 grz., 12 gr oraz po kopie żyta i owsa wart. 1 grz., dzies. z w. W., kolęda 1 grz., płaci ministrowi 1 grz., ogółem dochód 21 grz, 12 gr (LR 464).

7. Kiryk 162-3.