WYSOKIE

(1378 Wysoka kop.), w. wchłonięta przez m. Wysokie.

Pow. lub., par. a. 1413 zapewne Goraj (DLB II 576), n. m. W. Własn. szlach. 1378 niejaki Piotr sprzedaje swą cz. w W. za 100 grz. Jaśkowi z Bidzin (ZDM IV 1042). 1413 n. klucz → m. W. 1470-80 dz. Jan Kaszowski h. Janina. Dzies. snop. z ł. km. wart. 1 grz. plebanowi w Targowisku, wart. 6 grz. plebanowi w m. W. (DLB II 502-3). 1529 dzies. snop. wart 16 grz. w/w plebanowi (LR) 464). 1531-3 pobór z cz. wd. po Łukaszu 1/2 ł. i młyna; z cz. Stanisława Kaszowskiego 1/2 ł. i młyna (RP).