ZAKRZÓW

(1424 n. Zakrzow, 1456 Zakrszyow!), dziś Zakrzówek, 12 km NE od Kraśnika.

Pow. urzęd., par. Kraśnik. Własn. klaszt. koprzywnickiego. 1277 wzm. w fals. przyw. Bolesława Wstydliwego, nie wymieniony w autentycznych przyw. (RH IX 84). 1424 konwent koprzywnicki powierza szl. Janowi Siemi z Gołębiowa ponowną lokację wsi Z. w lasach po obu brzegach rz. Bystrzycy, od Rzeszuskiego stoku do Lipowego dołu i Rciskiego stoku. Nadaje mu sołectwo z 4 ł. oraz 5 ł., za które sołtyska Świętochna wypłaciła konwentowi 70 grz., które to ł. położone są od rz. Bystrzycy naprzeciw lasu Stroszow, w stronę w Targowisko i Bystrzyca, graniczą zaś z 2 ł. sołtysimi. Las Stroszow zastrzega się dla konwentu. Piąty łan zakupny leży po drugiej stronie rzeki, za folw. sołt. w stronę w. Stróża i Bystrzyca. 4 ł. rezerwuje się dla klaszt., 1 dla kośc., jeśli zostanie zbudowany, 1 na skotnicę nad rzeką. Nadają 2 stawy, jeden na rz. Bystrzycy, gdzie sołtys wybuduje młyn i stępy, w którym to młynie kmiecie z Z. będą mieć obowiązek przemiału, młynarz zaś posiadać będzie dom z ogrodem na nawsiu; drugi w Rciskim stoku. Wzm. staw klaszt. k. Lipnego dołu. Sołtys ma pr. urządzić 2 karczmy z ogrodami na nawsiu, na swoich rolach, lub na obszarach, oraz 1 zagr., którego już osadził k. swego dworu. Zezwalają na posiadanie jatki chlebnej i rzeźniczej, krawca, szewca i kowala. Wolnizna l. 20. Czynsz od kmieci 1 wiard, za dzies. 6 szerokich gr, na stację król., lub klaszt. 2 korce owsa, 2 kury, 20 jaj, 1 ser. Kmiecie z łanu winni na rolach klaszt. zasiać po 2 kor. jare i 2 ozime ziarnem klaszt., zżąć i zwieźć, kosić rocznie 2 kosami [wzgl. sierpami] 1 dzień, 1 dzień pracować przy sianokosach, odwozić co trzeba wozem do Wisły. Sołtys otrzyma 1/3 dochodów z kar i 1/6 z czynszów. Własnym kosztem winien jeździć w interesach klaszt. raz do Lublina i raz do Koprzywnicy, płacić plebanowi za dzies. 1 wiard. szerokich gr, lub 8 sk. drobnej monety, stawać na pospolite ruszenie na koniu wart. 120 gr, lub 3 grz. (ZDM V 1345). 1451 Świętochna ż. Siemi z Z., 1459-61 wd. (ZL X 68, OL II 133-241). 1454 granice ze → Stróżą. 1457 klaszt. odnawia Mikołajowi Siemi przywilej z 1424 r. Wzm. że klaszt. urządził nowy staw k. Lipnego dołu na rz. Bystrzycy, z którego woda zalała łąkę i młyn sołt. w Z. Celem lokacji nowej w. zw. → Rciszyn i sołectwa klaszt. przejmuje od sołt. w Z. łąkę w Rudniku i cz. rz. Bystrzycy od Rzeszuskiego stoku do Lipnego dołu i z drugiej strony rzeki naprzeciw Rzeszuskiego stoku do Rudnika (Mp V/D 1). 1466 sąd polubowny przysądza w/w klaszt. dzies. z nowizn w Z. (BCz or. 561). 1466 granice ze Studziankami i Wolą Batorską (ZL V 440). 1470-80 własn. opactwa koprzywnickiego jakoby z nadania komesa Pawła z Samborca [pow. sand., XII w.]. Folw. klaszt., sołectwo z 8, wzgl. 9 ł., 2 karczmami, (z których 1 płaci 1 grz., druga 1 wiard.), 3 zagr. czynszu nie płacącymi, odrabiającymi 1 dz. w tyg. pieszo, 2 stawami i młynem. 16 ł. km., płacą po 1 wiard., obsiewają i zbierają dla klaszt. po 2 korce ozime i jare, odbywają podróże do Koprzywnicy. Dają m.in. wołu. 2 karczmy klaszt., 1 z rolami płaci 60 gr, druga bez roli płaci 1 grz. Granice z w. Stróża, Studzianki, Bystrzyca, Sulów. Sołtys płaci za dzies. klaszt. w Kraśniku 8 skojcy. Dzies. z reszty wsi opactwu koprzywnickiemu; kmiecie płacą po 8 gr monety posp. lub 6 gr szerokich (DLB II 501, III 176, 385, 394, 397). 1529 dzies. snop. wart. 20 gr od 3 sołt. klaszt. w Kraśniku, z reszty wsi konwentowi koprzywnickiemu (LR 383, 456) 1531 pobór łącznie z → Bystrzycą. Wójtowie dziedz.: Kosarzewski 1 ł., Stanisław i Jakub 1 ł., Jan Mikołajek 1 ł.: 1533 ponadto wójt Wronowski 1/2 ł. (RP).