ZALESIE

(1457 Zalesie kop., 1510 Zalesye), 4 km W od Łukowa.

Pow. i par. łuk. Własn. szlach. 1457 Kazimierz Jagiel. nadaje dąbrowę Z. w pow. łuk. Borkutowi z Rozwadowa zezwalając na lokację wsi na pr. średzkim (MK CXIX 89-90). 1465 dz. Stanisław, Stefan Janusz. Granice z m. Łukowem: od granicy w. Sąciaska do miejsca zw. Lanczska, środkiem Lanczska i Wielkiego Lasu do Skokli i biegiem rz. Krzny [Południowej] (AGAD or. 3914). 1510 dz. Stefan, Andrzej, Stanisław, Maciej, Jakub i in. Na granicy z Sąciaszką miejsce zw. Wilczy Kąt (PŁ 13). 1531 pobór z cz. Pawła Oknińskiego 1 ł. km; z cz. Pawła, Gabriela i in. Zaleskich 1/2 ł. bez kmieci: 1533 cz. Pawła Oknińskiego jw.; szlachta bez kmieci: Paweł, Gabriel, Marcin, Zygmunt 1/2 ł.; Jan Borzym 3/4 ł.; „omnes nobiles” 1 ł. i młyn o 1 kole (RP).