ZIÓŁKÓW

(1359 Zolkow? kop., 1409 n. Zolkow, 1416 Zolkowo, 1419 n. Szolkow, 1453 Syolkow), 6 km NW od m. Łęcznej.

1. Pow. lub., par. Nowogród.

2. 1428 granice z Witaniowem (ZDM II 408). 1452 podział wsi między br. Jana i Zbigniewa po połowie wraz z rz. Wieprz, od granic Kijan do granic Witaniowa i Osardowa (ZL IV 84). 1462 granice z Witaniowem, Zezulinem i Sianożątkami (ZL V 330).

3. Własn. szlach. 1359 Wojsław Ziółkowski dz. z Częstoborowic (ZDM IV 961). 1409-45 Wacław-Więch-Więchno Ziółkowski z Z. i Nowogrodu (TA VII 290-324, ZDM V 1427, ZL I 29-98, II 209-90, V 180-7, X 8-343). 1417 tenże zapisuje ż. Dzichnie 200 grz. wiana na Z. (ZL X 171). 1416 Wochna z Z. (LP 147). 1419 Jan z Z. (ZL X 289). 1427 Jakub z Z. (ZL II 113). 1442-69 Zbigniew-Zbysz z Z., br. Jana (ZDM III 600, OL II 62-131, ZL I 137-41, IV 47-84, V 56-480, VIII 52-8). 1451 tenże otrzymał za ż. Katarzyną, c. Markusza z Łuszczowa, 200 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 54); Katarzyna wyst. do 1466 (ZL VIII 13-5). 1466 Małgorzata ż. Zbigniewa (ZL V 463). 1469 Barbara ż. Zbigniewa (ZL VIII 58-82). 1451-9 Jan z Z., br. Wacława (ZL I 137, IV 54-289), 1460 zm. (ZL V 258). 1451 tenże zapisuje ż. Elżbiecie, c. Piotra Francuza z Głuska 150 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 54). 1457 tenże zapisuje ż. Elżbiecie 200 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 259). 1461 szl. Jan Płatek z Z. (OL II 245). 1483 Maciej Ziółkowski (AGAD or. 6714). 1531-3 pobór z cz. Jana Kijeńskiego wzgl. Kreńskiego z 2 ł.; cz. Anny Ziółkowskiej łącznie z cz. w Zezulinie 3 1/2 ł. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Nowogrodzie (OL I 7). 1529 dzies. z całej wsi 2 grz. w/w plebanowi (LR 443).