ŻABNO

(1276 n. Sabno kop., 1284 n. Zabno kop.), 15 km E od Sandomierza.

Pow. lub., par. Wrzawy. Własn. kośc. 1276 n. własn. kapituły sand. Książę Bolesław [Wstydliwy] nadaje immunitet, jak dla w. → Opoka Mała. 1284 Leszek Czarny jw. 1417 Władysław Jag. przenosi wraz z in. w. kapituły sand. na pr. magd. (ZDM VI 1822). 1429 tenże nadaje Lasocie [ze Zdziechowa] swemu spowiednikowi, kanonikowi i plebanowi sand. brzeg rz. Sanu między w. Turbia i Zbigniew, naprzeciw w. Ż. celem urządzenia stawu (Mog 176, nr 1). 1470-80 jezioro bardzo dobrze zarybione wodami Sanu. Folw., 4 ł. km., płacą po 1/2 grz., odrabiają 1 dz. w tyg. bydłem, z 2 ł. posiadających barcie dają donicę miodu. 3 zagr., odrabiają 1 dz. w tyg. pieszo. Karczma. Dzies. snop. z ł. km. i zagr. wart. do 5 grz. kapitule sand. Sąsiaduje z Wrzawami, Pniowem i Jastkowicami (DLB I 389-90). 1531-3 pobór z 3 ł. (RP).