ŻMIJOWISKA

(1460 Smiowyska, 1465 n. Smyowyska, Szmyowyska, 1501 Zmyowiska, 1510 Zmyyowyska) 12 km SW od m. Kazimierza.

[Pow. lub., par. Wilków]. Grodzisko wczesnośr. (Żaki 516, 523). Własn. król. 1460-6 [tenut]. Grot z Ostrowa tenut. kazimierski (LP 91, ZL V 476). 1460 granica w Wrzelowem biegnie polem nad Wisłą (LP 91). 1465 granica z Kłodnicą (ZL V 428). 1466 staw Grota (ZL V 476). 1501 br. Andrzej i Jan z Samborca [i Ostrowa] oświadczają, że król zadośćuczynił im m.in. za w. Ż. należną im pr. bliższości po Mikołaju z Ostrowa star. lub. (MK XCVIII 277). 1509 n. star. kazimierskie. 5 kmieci, płacą łącznie 30 gr, młyn dobry (ASK LIV, XI 24).