ŻUKÓW

(1392 Zucouicze or., 1406 n. Zukow kop., 1413 n. Zucow or., 1416 n. Sucow, 1420 n. Sucouicze, 1462 Schukow), 17 km E od Bychawy.

1. Pow. lub., par Krzczonów.

2. 1413 i 1521 wzm. potok płynący z Krzczonowa do Ż. (AGZ III 85, MS IV 3833). 1406 droga król. przez Ż do Żółkwi (ZDM VI 1698). Granice: 1426 z Rybczewicami i Stryjną (ZL V 179). 1443, 1510 ze Stryjną (ZL I 75, MS IV 1039, 9661). 1470-80 ze Skrzynicami (DLB III 307).

3. Własn. król. 1462-8 dz.! [tenut.?] Piotr (ZL V 308, VIII 34). 1502 król Aleksander przyrzeka Stanisławowi Kuropatwie z Łańcuchowa dać wwiązanie w w. Ż. (MS III 560). 1503 n. → star. lubelskie. 1510 Folwark: 8 krów mlecznych, 2 byki, 11 cieląt, 17 świń, 12 gęsi, 20 uli, 2 stawy. 22 kmieci, 4 sług, 1 wójt, 1 młyn (ASK LIV IX 87). 1543 pobór z 2 ł. (RP). 1564 Dwór, folw., 4 ł. wójt osadzone 7 kmieciami, 19 kmieci na 12 ł., 5 kmieci na wolniźnie, 1 służka zamkowy, 2 karczmarzy na połłankach, 7 zagr., 2 stawy i młyn (L 28-32).

4. 1518 Zygmunt I zezwala Janowi Pileckiemu star. lub. na ponowną lokację Ż. nadając 20 lat wolnizny (MS IV 11 974).

5. Brak danych.

6. 1392, 1413, 1415-8, 1420, 1425, 1427 i 1429 Władysław Jag. w Ż. (It 35-88). 1416, 1420, 1427 i 1429 roczki we dworze król. w Ż. (ZL II 112, 243, X 115, 118, 387).