ŻYDOWSKIE

(1409 Szidowskye, 1419 n. Zydowskye, 1484 Schydowskye), NE od Lublina, obecnie w granicach miasta.

[Pow. i par. Lublin]. Własn. szlach. 1409 w dziale między ss. Pecza, Marcinem i Peczem, Peczowi przypada Ż. i Jakubowice (TA VII 252). 1419 granice z Jakubowicami i Świdnikiem (ZL X 278). 1459 dz. Wojciech z Czechowa i Snopkowa (ZL IV 278). Mikołaj Kabat z Ż. (OL II 191). 1463 folw. Ż. położony nad rz. Bystrzycą poniżej wielkiego młyna król. przypada w dziale Katarzynie z Czechowa, ż. Mikołaja z Wielogłów [pow. sądecki] (ZL V 368). 1466 dz. w/w Katarzyna (ZL VIII 16). 1474 Skarbek Piwko z Czechowa zastawia folw. Ż. Piotrowi Konińskiemu (ZL IX 10). 1484 Piotr Koniński przekazuje m.in. Ż. s. Janowi (ZL IX 419). 1519 dz. Bernard Maciejowski sędzia z. lub. Granice z Czwartkiem (Wad 76-7). 1529 dzies. z folw. 1 1/2 grz. prebendzie na Czwartku (LR 430).