ŻYRZYN

(1419 n. Zyrzin or., poł. XV w. Rzizin, 1466 Szyrzin, 1471 n. Magna Zirzyn, 1495 Szyryn, 1529 Rzizin, Rzezyn), 12 km NE od Puław.

1. Pow. lub., par. Wola Konińska.

2. 1471 granice z w. → Czołna. 1486 przy drodze do Osin las zw. Lipice (LP 106).

3. Własn. szlach. 1453-69 dz. Małgorzata [Ossolińska?] kasztelanowa wojnicka (LP 74, ZL VIII 68-98). 1453 Stanisław Wioteska [kmieć?] z Ż. (OL II 104). 1466 szl. Maciej z Ż. (ZL V 498). 1471 Mikołaj z Łowczowa [pow. pilzneński] odstępuje Ż., Borzyszów, Niebrzegów i Pogonów Janowi z Lipin w zamian za w. Świebodzin [pow. wiślickim] i 500 grz. ZPilz III 118). Dz. Mikołaj, Jan i Krystyna (BŁ 449). 1473 Jan z Lipin odstępuje w/w wsie Janowi z Gardzienic i jego s. Stanisławowi z dopłatą 500 grz. w zamian za w. Bolesław, Grądy, Świebodzin, Brzeźnica, 1/2 w. Kanna z przewozem na Wiśle [pow. wiślicki] (AGZ VI 110). 1474-1503 dz. Stanisław h. Janina (DLB II 572, LP 102-6, AS II 291, ZL V 37, IX 40-642, X 114, XI 114). 1478-84 Jan dz. Ż., ojciec Stanisława (ZL IX 243, X 114). 1531-3 pobór z Ż. i w/w wsi z 20 ł. i młyna (RP).

5. 1419 dzies. snop. z ról km. kośc. w Gołębiu (ZDM V 1313). Poł. XV w. dzies. [z folw.?] kośc. w Markuszowicach (OL I 7). 1470-80 dzies. snop. z ł. km. wart. do 6 grz. bpowi (DLB II 572). 1479 dzies. z folw. oraz czynsz roczny 6 grz. z Ż. i w/w wsi ołtarzowi 10 000 męczenników w kolegiacie sand. na mocy zapisu śp. Małgorzaty Ossolińskiej dz. Ż. (Mp V/O 146). 1526 Zygmunt I zatwierdza w/w czynsz (MS IV 14 439). 1529 dzies. z folw. kośc. w Gołębiu, z pewnych ról. snop. wart. 7 grz. bpowi (LR 34. 435).