ŻABOKLIKI

(1471 Zabokliki kop., 1529 n. Zaboklyki, 1531 Sobokliki) 3 km SE od Siedlec.

Pow. łuk., par. 1471 n. Pruszyn. Własn. szlach. 1471 klucz → Pruszyn (Litak 42). 1529 dzies. bpowi (LR 29). 1531-3 pobór z 1 1/2 ł. (RP).