IDZIKOWICE

/103/. Wieś Ydzicowicz występuje w 1415 r. (KzL 10 159). Dalsze zapisy z XV w. zob. Kuraś U, s. 82. W 1529 r. wymieniono w parafii Czemierniki Jdzikouicze i Jdzykowycze z folwarkiem (LR 34, 428), Idzikowicze w 1531 r. (ZD XIV 350) oraz w l. 1563 (KsP 33 433v) i 1565 (L 37), Idzkowice w 1580 r., zaś w 1626 r. zapisano Idzikowice i Wola Idzikowska, dwie wsie w parafii czemiernickiej. Obydwie były własnością Jana Grabi i miały 10 półłanków ziemi uprawnej (RL 152). Idzikowice leżały w kierunku północno-wschodnim od Fajsławic, oddalone od nich o około 4-5 km. Wolę Idzikowską w XVII i XVIII w. nazywano też W. Fajsławską (zob. Wola Idzikowska). Prawdopodobnie w końcu XVII w. wchłonęła ona starą wieś Idzikowice. Potwierdzeniem tego zjawiska są zapisy z l. 1738, gdzie widnieje Wola Fajsławska seu Idzikowice (Vis. DL 101 128) oraz 1748, gdzie zapisano Idzikowice dicta Faisławska Wola (Vis. KM 43 165). Później źródła już nie notują Idzikowic.