HELENÓW

/102/, część m. Lublina. Powstałe w drugiej połowie XIX w. na wojskowych terenach osiedle miało w 1905 r. 5 domów i 132 mieszkańców (SKLG 347-8). W 1921 r. było to już osiedle fabryczne - istniały tam dwie duże cegielnie, w gm. Konopnica, mające 23 domy i 393 mieszkańców (Spis 63). Osadę włączono do m. Lublina w 1959 r. (DL 22). Obecnie znajduje się tam dzielnica domków jednorodzinnych o nazwie H. (L plan 1970; UN 114 31; WU I 576).