MŁYNKI WRONOWSKIE

/190/, część wsi Poniatowa, woj. lubelskie. W połowie XVII w. z osady młyńskiej w parafii Chodel wyrosła wieś Młynki. Po raz pierwszy notowano ją w 1676 r. (ZD XV 13a), a następnie w 1738 r. najprawdopodobniej w odróżnieniu od Młynków w parafii Końskowola nazywano je Młynki Poniatowskie (Vis. DL 101 182). Taką nazwę nosiły one w 1748 r. (Vis. KM 43 250). Na mapie z 1786 r. są tylko Młynki. W drugiej połowie XIX w. noszą one nazwę Młynki Wronowskie, gdyż należały do gm. Wronów (SG VI 546). W 1921 r. odnotowano osadę Młynki Wronowskie w gm. Godów (Spis 80). Po II wojnie światowej pisano je jako kolonię (Spis 1967 706), zaś w 1978 r. zaliczono je jako część wsi Poniatowa (WU II 466).