MOSZENKI,

gm. Jastków, woj. lubelskie. Na początku XV w. istniały tylko Moszny, jedna wieś szlachty zagrodowej. W 1416 r. (LKP 148) występuje Nicolaus de Mosin, najpewniej z tych, skoro miał sprawę z Jakubem z Łubek. Moschni widnieją w 1428 r. (Ks Of 14v). Zapis z 1430 r. Moschni maior (KzL 2 286) wskazuje na istnienie obok nich drugiej wsi - mniejszej, którą jako Moschni minor odnotowano w 1469 r. (KzL 8 53). Długosz wymienia także Moschin Minor (D II 542). W 1529 r. były w parafii Garbów Mossny Minori (LR 444), w 1563 r. już Mosni Małe (KsP 33 413), zaś w 1626 r. Moszny Mniejsze (RL 13), jednak w 1603 r. odnotowano Moszenki małe (Vis. DL 96 613). Obydwie nazwy występują wymiennie w XVII w., zaś od 1676 r. pisano tę wieś Moszenki (ZD XV 17a) i ta forma utrwaliła się w wiekach następnych aż do dzisiaj (UN 114 23; WU II 486).