OLSZANKA,

gm. Krzczonów, woj. lubelskie. Osada lokowana w 1552 r. jako Krzysowa Wola w krzczonowskim kluczu dóbr królewskich (KsP 33 398v). W 1564 r. widnieje Olszanka (ibid. 583), którą określa ściśle zapis z 1565 r. „villa Olszanka vel Krzyzowa Wolia” (L 31). Od 1570 r. nazywano już tę wieś stale Olszanką (L 43), tak jest w spisach z XVII-XX w. i obecnie (UN 107 16; WU II 625).