OLSZEWNICA,

gm. Borki, woj. lubelskie. Wieś szlachty zagrodowej Olshownycza po raz pierwszy została zapisana w 1529 r. (LR 29) zaraz po wsi Crassow, w 1563 r. był Krasow Olszownica (KsP 33 633), w 1580 r. Kraszow Olszownicza (ZD XIV 426), w 1620 Kraszow Olszewnicza (RL 194), chociaż już w 1595 r. Olszownicza Nobilium (Vis. KM 3 216). Od 1678 r. już tylko Olszewnica (Vis. DL 100 201), zaś w 1827 r. zapisano sporadycznie Olszewnica Krasuska (Tab II 61). W 1877 r. była to Olszewnica (SKP II 107), podobnie w 1921 r. i obecnie (UN 119 6; WU II 626).