SIEDLISZCZKI,

gm. Piaski, woj. lubelskie. W 1452 r. notowane jako Zedliska i Szedliska przy okazji rozgraniczenia od Fajsławic (LKP 52). W 1476 r. pisano je Syedliska (AE 3 112), zaś w 1477 r. Szyedlyska (KzL 9 171v), podobnie u Długosza (D II 549). W 1529 r. występują jako Syedliska wymienione po Kozicach, drugi raz w parafii Piasek jako Szyedlyska (LR 34, 442), także w 1531 r. Syedliska po Giełczwi w tejże parafii (ZD XIV 353). W 1564 r. zapisano je Siedlszka (KsP 33 607), w 1580 r. Siedliska (ibid. 753). W l. 1626, 1668, 1673 były to Siedliska Mnieysze (RL 45; RPodm 167, 188), w 1674 r. ponownie Siedliska (RPogł. L 72), w 1676 r. Siedliszczka, zaś Siedliszczka Małe w l. 1721 i 1748 (Vis. KM 20 142; 43 175). Siedliska u Perthées'a, zaś Siedliczka w 1787 r. (SLDK 438). Siedliszczki w 1827 r. (Tab II 167) i odtąd już ta wersja nazwy pozostała aż do dziś (UN 114 21; WU III 211).