STUDNISKO,

gm. Józefów, n. Wisłą, woj. lubelskie. W drugiej połowie XIX w. na terenie dóbr Nieszawa w pow. puławskim osadzono wieś Studzinko (SG VII 126). Nazywano ją również w tym czasie Studnicko i Studnisko (SG XI 496). Od 1899 r. występuje już tylko Studnisko (Cat 32). W 1921 r. były to dwie kolonie w gminie Rybitwy: Studnisko i Studnisko Borowskie (Spis 85), w 1970 r. i 1978 r. tylko jedna wieś (UN 116 6; WU III 367).