SUCHA WÓLKA,

gm. Annopol, woj. lubelskie. Powstała pod koniec XVI w. W 1580 r. zapisana jako Wola Lubaszowa (KsP 33 765), jeszcze w 1592 r. odnotowano ją jako „in nova radice”, czyli niedawno założoną (Vis. KM 3). W 1618 r. jako Wola Luboszowa figuruje w akcie granicznym Boisk i Woli Grabowej (Ł 721, 952). W 1626 r. jest Wola Lubaszowa (RL 92), podobnie w 1663 r. (BJ 87), zaś w l. 1668 i 1673 występuje Wola Lubaszowska (RPodm 171, 192). Z 1676 r. pochodzi zapis Wola Lubaszowa alias Wola Sucha (ZD XV 43a). Podobnie zapisano w rejestrze z 1685 r. (KmL 239 236). W XVIII i XIX w. ciągle Sucha Wola i Sucha Wolka, zaś w 1883 r. Suchowola (KL I 314). Sporadycznie w 1870 r. zapisano ją Wólka Rochowska (Cat 32). W 1905 r. Sucha Wólka miała prócz folwarku sześć oddzielnych części (SKLG 651). W 1921 r. wieś ta liczyła 53 domy (Spis 35), w 1970 r. jest to jedna samodzielna wieś (UN 112 9).