WIELGÓRZ,

gm. Mordy, woj. siedleckie. Pierwotnie był to dział wsi szlachty zagrodowej Wielgórz odnotowany po raz pierwszy w 1529 r. jako Kowyesse (LR 416). W 1531 r. jest to już Wielgor Covyessye (ZD XIV 378), w 1552 r. Wielgor Kowiesze (ibid. 397). Podobnie pisano ten dział w l. 1564, 1580, 1589 oraz ciągle w XVII w. Ostatni raz Wielgor Kowiesze występują w 1721 r. (Vis. KM 20 266). Później dział ten jest notowany pod nazwą Wielgórz. Stało się to możliwe od momentu kiedy dział Bajce został wchłonięty przez dział Krzymosze, odtąd ciągle występujący jako oddzielna wieś. Zaczęto wówczas opuszczać określenie Kowiesze i wieś tę zwano Wielgórzem. Wniosek ten uprawdopodabnia mapa Perthées'a, gdzie widnieją Krzymoszyce i Wielgor. Wielgórz ciągle w XIX i XX w. (WU III 539).