WIELGÓRZ BAJCE

/327/. Dział wsi Wielgórz zamieszkiwanej przez szlachtę zagrodową odnotowany po raz pierwszy w 1529 r. jako Baycze (LR 416). W 1531 r. osada ta nosiła już nazwę Wielgor Baycze (ZD XIV 378), w 1552 r. zapisano je Wielgor Baicze (ibid. 397), tak samo w 1564 r. (KsP 33 648v), zaś w 1580 r. Wielgor Zaicze (ZD XIV 417). Podobnie zapisano ten dział w l. 1580 i 1626 (RL 177). W 1603 r. nazwano go Baiki (Vis. DL 96 194). Dział ten znika ze spisów z drugiej połowy XVII w., zaś w 1721 r. odnotowano go jako Wielgor Bayki (Vis. KM 20 266). Później nie notowany. Informacja ze spisu z 1827 r., gdzie zanotowano Krzymosze boyki (Tab II 248), pozwala przypuszczać, iż został on wchłonięty przez sąsiedni dział Krzymosze (zob.).