WILCZANKA,

gm. Żyrzyn, woj. lubelskie. Założona zapewne w polowie XVI w., skoro w 1563 r. była już odnotowana jako Wilczawolia (KsP 33 483v), w 1580 r. Wilcza Wolya, w 1626 r. Wola Wilcza (RL 140). Tymczasem w wizytacji z 1603 r. zapisano Wilczankę w parafii baranowskiej wśród wsi niedawno osadzonych (Vis. DL 96 655). W takiej formie notowano ją od 1674 r. (RPogł. L 39) i tak utrzymało się do dzisiaj (UN 118 39; WU III 559).