WÓLKA ZABŁOCKA,

gm. Serniki, woj. lubelskie. Wieś powstała w końcu XVI w. w parafii Serniki jako Wola Zamłocna (Vis. DL 96 339). Musiała mieć jeszcze wolniznę w 1626 r., gdyż nie odnotowano jej w rejestrze (RL). Występuje dopiero w rejestrze podymnego z 1673 r. jako Wolia Zabłoczna (RPodm 199). W 1674 r. ponownie zapisana jako Wolka Zamłoczna (RPogł. L 80), zaś w 1676 r. Wolka Zabłoczna (ZD XV 43a), w 1721 r. jest to już Wolka Zabłocka (Vis. KM 20 10), chociaż jeszcze w 1748 r. zwano ją Zabłocznia, w 1781 r. Zabłotnia. Na mapie Perthées'a widnieje Wolka Zabłocka, a od 1827 r. już ciągle Wólka Zabłocka (Tab II 303) i tak do dzisiaj (UN 113 22).