ŻAKOWOLA STARA,

gm. Kąkolewnica Wschodnia, woj. bialskopodlaskie. W 1552 r. występowała duża wieś królewska Dąbrówka, mająca wówczas 23 kmieci (ZD XIV 397). W 1564 r. nazwa jej brzmiała Zakowa Wola seu Dąbrowka (KsP 33 628v), w 1580 r. Dąbrówka atque Zakowa Wola (ZD XIV 422), tak jak gdyby były dwie wsie: jedna nazywająca się Dąbrówka, druga Zakowa Wola. Jednak wyraźnie o jednej wsi królewskiej noszącej dwie nazwy Dambrowka alias Zakowa Wolia jest mowa w 1589 r. (KsP 33 819v). W 1620 r. zapisano tylko Zakowa Wolia (RL 181). W 1661 r. zanotowano Zakowa Wola, ale także „Zakowa Wola Dąbrowka nazwana” (L 71, 72). Prawdopodobnie od dawniejszej nazwy tej wsi Dąbrówki wywodził swe nazwisko „wybraniec Dąmbrowski” żyjący tam na jednym łanie ziemi (ibid. 77). Żakowa Wola występuje w 1673 r. (RPogł.Ł 24v) i ciągle w XVIII i XIX w. Żakowola po raz pierwszy w 1870 r. (Cat 76), a następnie w 1877 r. (SKP II 345). W 1921 r. Żakowola była dużą wsią ze 126 domami i 797 mieszkańcami (Spis 88). Prócz wsi Żakowola Stara, którą uważać trzeba za ową Dąbrówkę z XVI w. były wsie Żakowola Poprzeczna i Żakowola Radzyńska, ponadto Żakowola osada leśna (DzUL 1, 2-10). Obecnie istnieją trzy oddzielne wsie: Stara Żakowola, Żakowola Poprzeczna i Żakowola Radzyńska (UN 119 21; WU III 308, 788).