BABIEC PIASECZNY

1Por. wieś Babieć w z. dobrzyńskiej. Grupa wsi o nazwie Babieć (Babcz) została rozdzielona granicą między woj. płoc. i z. dobrzyńską (ok. 1240 Babce, Babcz, Babcz Cracyray, Babcz Piaseczny alias Kręcireie) 4 km na NE od Sierpca, blisko rz. Skrwy.

1. 1445 n. distr. płoc. (MK 337, 113v); 1496 ziemia płoc. (MS II nr 789); 1578 pow. sierp., par. Sierpc (ŹD 38, 45).

2. 1581 pole w B. pod lasem i łąka zw. Białobrzeg k. rz. Skrwy, od granicy Rachocina do granic B. obok gościńca (PG 14, 402v).

3. Włas. duch. [?], następnie szlach. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie m. in. B. (K nr 301); 1444 Jakub z B. powierza Piotrowi zw. Kręcirej z B. wszelkie sprawy przeciwko Mikołajowi z Włoczewa (MK 336, 39); 1445 Mikołaj z Włoczewa sprzedaje Piotrowi Kręcirejowi z B. połowę wsi B. i Rachocin z połową młyna tamże na rz. Skrwie za 90 kóp gr w szelągach (MK 337, 113v); 1496 król Jan Olbracht daje Pawłowi Ziemakowi z Rościszewa sędziemu płoc. m. in. dobra B. i Rachocin skonfiskowane Janowi Kręcirejowi (MS II nr 789); 1531: 1 wł. os., Szymon, Jan i Stanisław - 1 wł. folw. (RP 41, 96v).

7. 1539-1593 (PG 5, 173; PG 96, 127; Bon. I, 59).

1 Por. wieś Babieć w z. dobrzyńskiej. Grupa wsi o nazwie Babieć (Babcz) została rozdzielona granicą między woj. płoc. i z. dobrzyńską.