BABOSZEWO

(ok. 1240 Babossewo, Babusa, Baboschewo) 9 km na NW od Płońska.

1. 1401 n. par. B. (MK 5, 102); 1488 ziemia płoc. (MK 6, 212); 1506 dek. płoń. (MD); 1578 pow. płoń. (ŹD 99).

3. Włas. duch. [?] następnie szlach. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie m. in. Luberadza wymienionego za źrebia w B. (K nr 301); 1401 Masko z B. (Pł. nr 56); 1409 Sasin z B. (Pł. nr 1401); 1411 Uniema z B. sprzedaje br. Sasinowi 2 wł. os. części swojej w B. za 20 kóp gr pras. (Pł. nr 1622, 1703); Janisław z córką i synami, Sasinem, Uniemą i Janem, dziedzice z B., dzielą B. między siebie na 5 części (Pł. nr 1702); 1412 Jan i Niemierza z B. studenci Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 31, 32); 1413 Uniema z B. sprzedaje br. Sasinowi 2 wł. bez ćwierci w B. za 17 1/2 kóp gr posp. (Pł. nr 1945); 1413-1416 Sasin z B. (Pł. nr 1950 ... 2660); tenże Sasin z ojcem i siostrą (Pł. nr 2063, 2064); 1416-1449 Jan z B. (Pł. nr 2701, 2713, 2726; Z II nr 1528, 1529, 2599; MK 335, 26v; MK 336, 83v; MK 6, 250; MK 336, 88v; L nr 179; MK 337, 133v, 74; UKP nr 377, 621); 1450 Jan dz. z B. patron kościoła w Nicku (Ep. 5, 37); 1473 discr. Bartłomiej s. Macieja z B. zaprezentowany na plebanię w Rutkach (Ep. 10, 54); 1475 Bernard z Nicka i z B. z br. Mikołajem Taborem z B. h. Prawda (Tym. 172); 1485 → p. 5; 1488 Dorota żona Sasina ze Szczepiatyna i Druzjana, córki zm. Mikołaja z B., kwitują ur. Jana Brzeskiego pkom. wysz. z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne w B., Nicku i Płużnicy (MK 6, 212); zm. Sasin ze Szczepiatyna umorzył dług Baboszewskiemu br. Doroty i Druzjanny (AGZ XIX nr 2105); Bernard Baboszewski procesuje się ze szlachtą z Nicka (Ep. 10, 592); Bernard z B., Stanisław, Jan, Stanisław i Mikołaj, synowie Niemierzy, Jakub i Michał, dziedzice z Nicka i patroni kościoła tamże (Ep. 10, 600); 1531: 9 wł. os. [własność ur. Feliksa Brzeskiego i br. jego zm. Pawła] (RP 41, 114v).

4. 1440 ks. Włodzisław I nadaje Janowi z B. pr. [chełm.] na B. i Nick z czynszem po 3 gr (MK 340, 140); 1450 tenże książę nadaje Janowi z B. pr. chełm. na B. i Nick z czynszem po 2 gr w półgr. (MK 335, 91v).

5. 1254 kaplica w B.; dzies. z wsi B. należą do opactwa w Czerwińsku (Pol. I, 43); 1401 Stanisław pleban w B. (MK 5, 102); 1415 pleban z B. (Pł. nr 2395); 1445 Marcin pleban w B. oskarżony o herezję (UKP nr 355); 1473-1475 Ota pleban w B. s. Stanisława wójta w Bielsku (MK 5, 34; Ep. 10, 125); 1485 Paweł bakałarz sztuk wyzwolonych zaprezentowany na plebanię w B. przez ur. Jakuba Łaszewskiego pkom. Płoc.; podobnie ksiądz Jerzy Bielicki zaprezentowany przez Jana Brzeskiego pkom. wysz. (Ep. 10, 406); 1486 discr. Piotr komendarz w B. (Ep. 10, 453); 1491 Jan nauczyciel w B. (Ep. 15, 5v); 1496 discr. Maciej z Brześć nauczyciel w B. (Ep. 15, 275); 1518 ur. Feliks Brzeski wojewoda mazowiecki z br. Pawłem patroni kościoła par. w B. (Ep. 2, 342).

7. 1485-97 (Ep. 10, 69, 183, 452, 723; Ep. 11, 58; Ep. 13, 96; Ep. 15, 113).