BOŃKOWO PODLEŚNE

(1531 Bunykowo Vythy, Bonikowo Viti, Bonykowo Podleśne) 19 km na SW od Mławy.

1. 1578 pow. szr., par. Szreńsk (ŹD 62).

3. Włas. szlach. 1531: Stan. Podborny – 1 ćwierć i 1 morga folw., Jakub Piegat – 1 ćwierć i 2 morgi, wd. Piegatowa – 1/2 wł. folw., Stanisław z s. Mikołajem – 1/2 wł. i 2 morgi folw., wd. po Stan. Mlieczko – 1/2 wł. folw., Jan Mlieczko – 1/2 wł. folw., wd. po Andrzeju Macieju Puszczu – 1 wł. i 1/2 ćwierci folw., Wojciech, Jakub, Feliks Szylka – 1 wł. folw. (RP 41, 131).