BOŃKOWO-ŚRODY

(1431 Bonikowo, Bonycowo, Bunikowo, Bunykowo Zrody, Bunykowo Szrody, Bunykowo Srody, Bunkowo Michalowicze) dziś cz. Bońkowa Kościelnego, 20 km na SW od Mławy.

1. 1578 pow. szr., par. Szreńsk (ŹD 54, 62).

2. 1581 gościniec ze Szreńska przez B.-Michałowice do B. Kmiecego1To znaczy dzisiejszej wsi Zaręby. W AM identyfikację wsi o wspólnej nazwie Bońkowo przeprowadzono inaczej: Bońkowo Kmiece określono jako dzisiejsze B. Kościelne, a B.-Środy łącznie z B.-Michałowicami potraktowano jako osadę dziś nie istniejącą. Tymczasem na terenie dzisiejszego B. Kościelnego jest pole o nazwie Zrody (UN 131, 10), co potwierdza naszą identyfikację. W RP z 1531 r. mamy 3 wsie: B.-Wity, B.-Środy, i B.-Zaręby, które Pawiński zidentyfikował z B. Kmiecymi. Ta ostatnia nazwa, podobnie jak B.-Michałowice (przysiółek przy B. Środach), pojawia się w końcu XVI w (PG 75, 139v).

3. Włas. szlach. 1431 Andrzejowa, Anna, Staśkowa, Tochna z B. (MZH nr 1074); 1445 Świąchna wd. po Jarosławie z B. kwituje siostrzeńca Piotra z Kodłutowa z zadośćuczynienia za cz. ojcowizny w Kodłutowie (MK 337, 118v); 1494 Wojciech i Piotr z B. Z. (RTH VIII, 11); 1497 król Jan Olbracht daje Mik. Mdzewskiemu skonfiskowane dobra wd. po Janie, jej synów, wd. po Stanisławie, Macieja Żyły, Stanisława Chlystali! Szykurny, Andrzeja s. Wilinowej, Andrzeja Schistali, wszystkich z B. (MS II nr 954); Jan z B. pleban w Krasewie (Ep. 16, 63); 1510 Marcin z B. h. Ślepowron (MZH nr 890); 1531: wd. po Mikołaju – 1 ćwierć i 1 morga, Stanisław s. Macieja – 1 ćwierć folw., Ambroży – 1 ćwierć folw., Wit – 1/2 wł. folw., Jan Bartłomiej – (?), Stan. Konieczk – 1/2 wł. i 2 morgi, Maciej Oliekacz – 1/2 wł. i 4 morgi, Mikołaj s. Wojciecha – 1 ćwierć folw., Jakub Goły i Krystyn – 1 wł. folw., Stanisław s. Wojciecha – 1 ćwierć folw., Jan Jambrzych – (?) (RP 41, 130v); 1599 Anna Buńkowska, Jakub i Franciszek Buńkowscy h. Korwin jako świadkowie z linii babki Bogurskich h. Suchekownaty (RTH III, 217).

7. Bon. I, 250-51.

1 To znaczy dzisiejszej wsi Zaręby. W AM identyfikację wsi o wspólnej nazwie Bońkowo przeprowadzono inaczej: Bońkowo Kmiece określono jako dzisiejsze B. Kościelne, a B.-Środy łącznie z B.-Michałowicami potraktowano jako osadę dziś nie istniejącą. Tymczasem na terenie dzisiejszego B. Kościelnego jest pole o nazwie Zrody (UN 131, 10), co potwierdza naszą identyfikację. W RP z 1531 r. mamy 3 wsie: B.-Wity, B.-Środy, i B.-Zaręby, które Pawiński zidentyfikował z B. Kmiecymi. Ta ostatnia nazwa, podobnie jak B.-Michałowice (przysiółek przy B. Środach), pojawia się w końcu XVI w.